DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BIY 475EVCİL HAYVANLAR2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, canlı organizmaları sınıflandırmayı, evcilleşme süreçlerini, evcilleşmenin biyolojik ve kültürel etkilerini anlamak ve bazı evcil hayvanlar üzerine bilgi vermektir.
Ders İçeriği Evcil hayvan türleri ve evcilleşme merkezleri, İpek böceği ve bal arısının hayat döngüsü, akvaryum balıkları ve bakım koşulları, evcil sürüngen türleri ve bakım koşulları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Canlıları sınıflandırır.
2Evcilleşme süreçlerini anlatır.
3Evcilleşmenin biyolojik ve kültürel etkilerini anlatır.
4Evcil hayvan türleri ve evcilleşme merkezleri hakkında bilgi verir.
5İpek böceği ve bal arısının hayat döngüsü ve bakım koşullarını açıklar.
6Bazı akvaryum balıkları ve bakım koşulları hakkında bilgi verir.
7Bazı evcil kurbağa türleri ve bakım koşulları hakkında bilgi verir.
8Bazı evcil sürüngen türleri ve bakım koşulları hakkında bilgi verir.
9Bazı evcil kuş türleri ve bakım koşulları hakkında bilgi verir.
10Bazı evcil memeli türleri ve bakım koşulları hakkında bilgi verir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01     4 5  
ÖK 02     4 5  
ÖK 03     4 5  
ÖK 04     3 5  
ÖK 05     3 4  
ÖK 06     3 4  
ÖK 07       2  
ÖK 08       2  
ÖK 09       2  
ÖK 10       2  
Ara Toplam     21 36  
Katkı0000020400

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler5525
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1RAŞİT URHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BIY 475 Dersin Adı:  EVCİL HAYVANLAR
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR RAŞİT URHAN E-Mail:  rurhan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3666, 2118065, 2118065, 2118065,
Ders Yeri FEF C0111,
Amaç : Bu dersin amacı, canlı organizmaları sınıflandırmayı, evcilleşme süreçlerini, evcilleşmenin biyolojik ve kültürel etkilerini anlamak ve bazı evcil hayvanlar üzerine bilgi vermektir.
İçerik : Evcil hayvan türleri ve evcilleşme merkezleri, İpek böceği ve bal arısının hayat döngüsü, akvaryum balıkları ve bakım koşulları, evcil sürüngen türleri ve bakım koşulları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 EVCİL HAYVANLAR -GİRİŞ
2 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
3 EVCİLLEŞME SÜREÇLERİ
4 EVCİLLEŞMENİN BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİ
5 EVCİL HAYVAN TÜRLERİ VE EVCİLLEŞME MERKEZLERİ
6 EVCİLLEŞTİRİLEN CANLI SINIFLARINA AİT GENEL ÖZELLİKLER
7 EVCİL HAYVANLARIN İKİNCİL YAŞAM ALANLARI: ÇİFTLİKLER, AKVARYUM, TERRARYUM VE KAFESLER
8 İPEK BÖCEĞİ TÜRÜNÜN HAYAT DÖNGÜSÜ VE BAKIM KOŞULLARI
9 BAL ARISININ HAYAT DÖNGÜSÜ VE BAKIM KOŞULLARI
10 BAZI AKVARYUM BALIKLARI VE BAKIM KOŞULLARI
11 BAZI EVCİL KURBAĞA TÜRLERİ VE BAKIM KOŞULLARI
12 BAZI EVCİL SÜRÜNGEN TÜRLERİ VE BAKIM KOŞULLARI
13 BAZI EVCİL KUŞ TÜRLERİ VE BAKIM KOŞULLARI
14 BAZI EVCİL MEMELİ TÜRLERİ VE BAKIM KOŞULLARI SOME DOMESTIC MAMALIAN SPECIES, AND THEIR MAINTENANCE CONDITIONS BAZI EVCİL MEMELİ TÜRLERİ VE BAKIM KOŞULLARI
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları