DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PSI 375SOSYAL PSİKOLOJİ2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikolojiye ilişkin temel kavram ve kuramsal yaklaşımları, ilgili literatür temelinde öğrenciye aktarmaktır. Öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamasını amaçlar.
Ders İçeriği Sosyal Psikolojinin tanımı, içeriği, diğer dallarla benzerlik ve farklılıkları, kısa tarihsel gelişimi, sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişiler arası çekicilik gibi ana konuların incelenmektir
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Birey davranışını ve nedenlerini sosyal çevre içinde anlar.
2Sosyal çevreye uyumu öğrenir.
3Grup dinamiği hakkında bilgi edinir
4Sosyal davranışlarımızı ve algılarımızı etkileyen tutumlar hakkında bilgi edinir.
5İletişim becerileri hakkında bilgi edinir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 3        
ÖK 02         3
ÖK 03        4 
ÖK 04       4  
ÖK 05 2        
Ara Toplam 5     443
Katkı0100000111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler5525
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz3GÜL AKTAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PSI 375 Dersin Adı:  SOSYAL PSİKOLOJİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT GÜL AKTAŞ E-Mail:  gaktas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3894,
Ders Yeri FEF A0212,
Amaç : Bu dersin amacı sosyal psikolojiye ilişkin temel kavram ve kuramsal yaklaşımları, ilgili literatür temelinde öğrenciye aktarmaktır. Öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamasını amaçlar.
İçerik : Sosyal Psikolojinin tanımı, içeriği, diğer dallarla benzerlik ve farklılıkları, kısa tarihsel gelişimi, sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişiler arası çekicilik gibi ana konuların incelenmektir
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sosyal Psikoloji Nedir? Sosyal Psikolojinin Diğer Bilimler arasındaki Yeri ve Tarihsel Gelişimi
2 Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem ve Örnekler
3 Sosyal Etki ve Uyma Deneyleri
4 Tutum ve Davranışlar: Tutum Öğeleri, Gelişmesi ve Kalıplaşması
5 Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar
6 İletişim, Propaganda ve Özellikleri
7 Ara Sınav
8 Tutum Değiştirme Süreci: Kaynak, İletişim ve Hedef Öğesinin Özellikleri
9 Grup Yapısı ve Dinamiği: Grup Nedir? İşlevleri, Grup Araştırmaları, Sosyal hızlandırma/Kaytarma
10 Önyargılar, Önyargıların Kaynakları ve Önyargıları Azaltma
11 Kitle İletişimin Etkileri
12 Sosyalleşme ve sosyal gelişim, Sosyal normlar
13 Kültür ve Benlik: Bireycilik-toplulukçuluk, benlik yapıları, duygular, sosyal etkileşim, başarı
14 Genel Değerlendirme ve Sonuç
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları