DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FIZ 228FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR - I2 + 23. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, müfredattaki teorik fizik derslerinde gerekli olan vektör kavramını, ilgili nicelikleri ve kompleks analizin temellerini öğretmek ve çok sayıda uygulama göstermektir.
Ders İçeriği Vektör Cebri, İndis Gösteriminde Vektör İşlemleri, Vektör Diferansiyel ve İntegral Teoremleri, Lineer Vektör Uzayı, Matris Cebri, Özel Fonksiyonlar, Kompleks Fonksiyonlar, Kompleks İntegral, Rezidü Teoremi ve Uygulamaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Vektör cebri ve indis gösteriminde vektör işlemlerini yapar.
2Dikdörtgen, silindirik ve küresel koordinatları tanır.
3Vektör diferansiyeli ve integral teoremleri işlemlerini yapar.
4Matris cebri problemlerini çözer.
5Kompleks fonksiyonları ve kompleks integral problemlerini çözer.
6Rezidü teoremini ve uygulamalarını yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 0145        
ÖK 0245        
ÖK 0345        
ÖK 0445        
ÖK 0545        
ÖK 0645        
Ara Toplam2430        
Katkı4500000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12222
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1ASLI ÖZTÜRK KİRAZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FIZ 228 Dersin Adı:  FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR - I
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ASLI ÖZTÜRK KİRAZ E-Mail:  aslio@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3590,
Ders Yeri FEF C0311,
Amaç : Bu dersin amacı, müfredattaki teorik fizik derslerinde gerekli olan vektör kavramını, ilgili nicelikleri ve kompleks analizin temellerini öğretmek ve çok sayıda uygulama göstermektir.
İçerik : Vektör Cebri, İndis Gösteriminde Vektör İşlemleri, Vektör Diferansiyel ve İntegral Teoremleri, Lineer Vektör Uzayı, Matris Cebri, Özel Fonksiyonlar, Kompleks Fonksiyonlar, Kompleks İntegral, Rezidü Teoremi ve Uygulamaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Vektör Cebri
2 İndis Gösteriminde Vektör İşlemleri
3 Vektör Diferansiyel ve İntegral Teoremleri
4 Vektör Diferansiyel ve İntegral Teoremleri
5 Vektör Diferansiyel ve İntegral Teoremleri
6 Dik Eğrisel Koordinat Sistemleri
7 Lineer Vektör Uzayı
8 Matris İşlemleri
9 Vize
10 Bir Matrisin Özdeğer ve Özvektörleri
11 Özel Fonksiyonlar
12 Özel Fonksiyonlar
13 Özel Fonksiyonlar
14 Özel Fonksiyonlar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları