DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FIZ 227KLASİK MEKANİK - I2 + 23. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı; temel mekanik kavramlarını öğrencilere tanıtmak, Newton kanunları ile noktasal parçacıkların hareketlerinin nasıl olacağını açıklamak ve Lagrange yöntemi ile hareketi tanımlamak.
Ders İçeriği Newton Mekaniği-Tek Parçacık, Enerji ve Açısal Momentum, Salınımlar, Kütle Çekim Teorisi, Değişim Hesabında Bazı Metotlar, Lagrange Dinamiği.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Klasik mekanik sistemlere modern bir bakış açısı ile bakar.
2Bazı önemli mekanik sistemlerini tanır
3Problemi tanımlamayı öğrenir
44. Mekanik problemlerini Newton Mekaniği ile çözmeyi öğrenir
5Lagrange metodunu mekanik sistemlere uygulamayı öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 0154  4 4   
ÖK 024     4   
ÖK 0343        
ÖK 044     3   
ÖK 054     3   
Ara Toplam217  4 14   
Katkı4100103000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12222
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1PINAR TUNAY TAŞLI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FIZ 227 Dersin Adı:  KLASİK MEKANİK - I
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT PINAR TUNAY TAŞLI E-Mail:  ptunay@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3694,
Ders Yeri FEF C0311,
Amaç : Bu dersin amacı; temel mekanik kavramlarını öğrencilere tanıtmak, Newton kanunları ile noktasal parçacıkların hareketlerinin nasıl olacağını açıklamak ve Lagrange yöntemi ile hareketi tanımlamak.
İçerik : Newton Mekaniği-Tek Parçacık, Enerji ve Açısal Momentum, Salınımlar, Kütle Çekim Teorisi, Değişim Hesabında Bazı Metotlar, Lagrange Dinamiği.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş, Newton kanunları, Tek Parçacığın Hareket Denklemi
2 Korunum Teoremleri, Enerji ve Açısal Momentum, Newton Mekaniğinin Sınırları.
3 Salınıcılar, Basit Harmonik Salınıcı, İki Boyutta Harmonim Salınıcı, Faz Diyagramları
4 İtici Kuvvetler, Sinüzoidal İtici Kuvvetler.
5 Fiziksel Sistem, Süperpozisyon Prensibi, Problemler.
6 Kütle Çekim Teorisi, Kütle Çekim Potansiyeli, Poisson Denklemi, Kuvvet cizgileri ve Eşpotansiyel Yüzeyler.
7 Potansiyel Kavramının Faydalılığı, Med ve Cezirler, Problemler.
8 Değişim Hesabında Bazı Metodlar, Problemin İfadesi, Euler Denklemi, Euler Denkleminin İkinci Şekli.
9 Vize Sınavı
10 Birkaç Değişkene Bağlı Fonksiyonlar, Euler Denklemleri ile birlikte Euler Denklemlerinin Kullanılması, Problemler.
11 Lagrange Dinamiği, Hamilton Prensibi, Genelleştirilmiş Koordinatlar.
12 Genelleştirilmiş Koordinatlarda Hareketin Lagrange Denklemleri.
13 Lagrange Çarpanları ile Lagrange Denklemleri, Lagrange ve Newton Denklemlerinin Eşitliği.
14 Lagrenge Denklemlerinin Özü, Kinetik Enerji Teoremi, Korunum Teoremleri, Problemler.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ders Kitabı: S T Thornton & J B Marion, ‘Claccical Dynamics of Particles and stsyems’, Thomson, (2004) Türkçe
Yardımcı Kitaplar: E Rızaoğlu & N Sünel, “Klasik Mekanik” (2002) , T W Kibble & F H Berkshire, “Klasik Mekanik” (Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu) Palme Yayıncılık, (1999) Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları