DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FIZ 102FİZİK - II6 + 02. Yarıyıl8,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamaları göstermektir.
Ders İçeriği Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Maddeyi yük özellikleri açısından tanımlayabilir.
2Yüklü cisimler arasındaki etkileşmeleri bilir.
3Elektrik yükü, elektrik alan kavramlarını ayırt edebilir ve uygulamalarını yapabilir.
4Ohm Kanununu ve Kirchhoff Kurallarını elektrik devrelerine uygulayabilir.
5Sığaç ve dielektrikler temel kavramlarını ayırt edebilir.
6Maddeyi manyetik özellikleri bakımından inceleyebilir.
7Elektrik ve Manyetizma kavramlarını sentezleyerek elektromanyetik dalgaları inceleyebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 0144  444  4
ÖK 0244  443  4
ÖK 0344  443  4
ÖK 0444  443  4
ÖK 0544  443  4
ÖK 0644  443  4
ÖK 0744  443  4
Ara Toplam2828  282822  28
Katkı4400443004

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14684
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


221

8,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1NURİ KOLSUZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FIZ 102 Dersin Adı:  FİZİK - II
Saat (T+P) : 6 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURİ KOLSUZ E-Mail:  nkolsuz@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3563,
Ders Yeri FEF C0311, FEF C0312,
Amaç : Bu dersin amacı elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamaları göstermektir.
İçerik : Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Elektrik Yükü, İletkenler ve Yalıtkanlar, Coulomb Yasası, Yük Kesiklidir, Yük Korunur, Problem Çözümleri
2 Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri, Bir Nokta Yükün Elektrik Alanı, Bir Elektrik Dipolün Elektrik Alanı, Noktasal Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alanında Yüklü Parçacığın Hareketi, Elektrik Alanında Bir Dipol, Problem Çözümleri
3 Akı, Bir Elektrik Alanın Akısı, Gauss Yasası, Gauss Yasası ve Coulomb Yasası, Yüklü İzole Bir İletken, Gauss Yasasının Uygulamaları: Silindirik Simetri, Düzlemsel Simetri, Küresel Simetri, Problem Çözümleri
4 Elektrik Potansiyel Enerjisi, Elekrtik Potansiyeli, Eş Potansiyel Yüzeyleri, Potansiyelin Alandan Hesaplanması, Bir nokta Yükün Oluşturduğu Potansiyel, Noktasal Yükler Sisteminin Potansiyeli, Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Potansiyel, Alanın Potansiyelden Hesaplanması, Noktasal Yük Sisteminin Potansiyel Enerjisi, Yalıtılmış Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli, Problem Çözümleri
5 Sığa, Sığayı Hesaplama, Kondansatörlerin Seri ve Paralel Bağlanması, Elektrik Alanında Depolanan Enerji, Dielektrikli Kondansatörler, Dielektrik: Atomlarla Açıklama, Dielektrikler ve Gauss Yasası, Problem Çözümleri
6 Elektrik Akımı, Akım Yoğunluğu, Direnç ve Özdirenç, Ohm Yasası, Elektrik Devrelerinde Güç, Yarı İletkenler, Süper İletkenler, Problem Çözümleri
7 İş, Enerji ve Elektro Motor Kuvveti (Emf), Tek Halkalı Devrelerde Akımı Hesaplamak, İki Nokta Arasındaki Potansiyel Farkı, Çok Halkalı Devreler, Ampermetre ve Voltmetre, RC Devreleri, Problem Çözümleri
8 Vize Sınavı
9 Manyetik Alanı Oluşturan Şey, B nin Tanımı, Elektronun Keşfi, Hall Etkisi, Çembersel Hareket Yapan Yüklü Parçacık, Akım Taşıyan Bir Tel Üzerindeki Manyetik Kuvvet, Bir Akım Devresinin Üzerindeki Tork, Manyetik Dipol Momenti, Problem Çözümleri
10 Akımın Oluşturduğu Manyetik Alanı Hesaplamak, İki Paralel Akım Arasındaki Kuvvet, Amper Yasası, Selenoidler ve Toroidler, Manyetik Dipol Olarak Akım Taşıyan bir Bobin, Problem Çözümleri
11 Faradayın İndükleme Yasası, Lenz Yasası, İndüksüyon ve Enerji Aktarımları,İndüklenmiş Elektrik Alanları, İndüktör ve İndüktans, Öz İndükleme, RL Devreleri, Manyetik Alanda Depolanan Enerji, Manyetik Alandaki Enerji Yoğunluğu, Karşılıklı İndükleme, Problem Çözümleri
12 Manyetik Alanlar İçin Gauss Yasası, İndüklenmiş Manyetik Alanlar, Yerdeğiştirme Akımı, Maxwell Denklemleri, Mıknatıslar, Elektronların Manyetizması, Manyetik Maddeler, Diamanyetizma, Paramanyetizma, Ferromanyetizma, Problem Çözümleri
13 Genel Tekrar
14 Genel Problem Çözümleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Serway Fizik 2Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2019 PAU