DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FIZ 102FİZİK - II6 + 02. Yarıyıl8,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamaları göstermektir.
Ders İçeriği Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Maddeyi yük özellikleri açısından tanımlayabilir.
2Yüklü cisimler arasındaki etkileşmeleri bilir.
3Elektrik yükü, elektrik alan kavramlarını ayırt edebilir ve uygulamalarını yapabilir.
4Ohm Kanununu ve Kirchhoff Kurallarını elektrik devrelerine uygulayabilir.
5Sığaç ve dielektrikler temel kavramlarını ayırt edebilir.
6Maddeyi manyetik özellikleri bakımından inceleyebilir.
7Elektrik ve Manyetizma kavramlarını sentezleyerek elektromanyetik dalgaları inceleyebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 0144  444  4
ÖK 0244  443  4
ÖK 0344  443  4
ÖK 0444  443  4
ÖK 0544  443  4
ÖK 0644  443  4
ÖK 0744  443  4
Ara Toplam2828  282822  28
Katkı4400443004

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14684
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


221

8,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1NURİ KOLSUZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FIZ 102 Dersin Adı:  FİZİK - II
Saat (T+P) : 6 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURİ KOLSUZ E-Mail:  nkolsuz@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3563,
Ders Yeri FEF C0311,
Amaç : Bu dersin amacı elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamaları göstermektir.
İçerik : Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası, Elektrik Alan, Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi
2 Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması
3 Elektrostatik Dengedeki İletkenler, Elektrik Potansiyel ve Potansiyel Farkı, Düzgün Bir Elektrik Alanında Potansiyel Farkı, Noktasal Yüklerin Elektrik Potansiyel Enerjisi
4 Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Potansiyeli, Elektrik Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi, , Yüklü Bir İletkenin Elektrik Potansiyeli
5 Sığanın Tanımı, Sığanın Hesaplanması, Kondansatörlerin Bağlanması, Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji, Dielektrikli Kondansatörler, Dış Elektrik Alandaki Elektrik Dipolü
6 Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Kanunu
7 Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model, Direnç ve Sıcaklık, Elektrik Enerjisi ve Güç, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler
8 Vize Sınavı
9 Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, Elektrik Ölçen Aygıtlar
10 Manyetik Alan, Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet, Düzgün Manyetik Alan İçerisindeki Akım İlmeğine Etkiyen Tork, Yüklü Bir Parçacığın Manyetik Alan İçerisindeki Hareketi
11 Hall Olayı, Biot-Savart Yasası, İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
12 Ampere Yasası, Bir Selenoidin Manyetik Alanı, Manyetik Akı, Manyetizmada Gauss Yasası, Deplasman Akımı ve Ampere Yasasının Genel Biçimi
13 Faraday’ın İndüksiyon Yasası, Hareketsel emk, Lenz Kuralı, İndüksiyon emk’leri ve Elektrik Alanları
14 Jeneratörler ve Motorlar, Girdap Akımları, Maxwell Denklemleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Serway Fizik 2Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları