DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
COG 275POPÜLER COĞRAFYA2 + 03. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Coğrafi bakış ve sistematik düşünme sistemi geliştirmek
Ders İçeriği Coğrafya tarihi, 19 yy.ın ikinci yarısından itibaren akademik coğrafyanın geçirdiği evreler, temel coğrafi yaklaşımlar, gelenekler, tanımlar. Akademik disiplin olarak Beşeri ve Fiziki Coğrafyanın alt dallarının kısaca tanıtımı. Coğrafyanın temel düşünce sistemleri. Popüler coğrafya kavramı, günümüzde coğrafya algısı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapma becerisi kazandırma
2İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerisini kazanma
3Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavratmak
4Lehçeler arasındaki bu bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle de (tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, vs) ilişkilendirerek değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma,
5Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirme bilgi ve becerisini kazanma
6Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmek,
7Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanma
8Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavramak
9Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” kazanma,
10Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeleme becerisini kazanma.
11Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrama,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler5315
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)199
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1CENNET ŞANLI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  COG 275 Dersin Adı:  POPÜLER COĞRAFYA
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CENNET ŞANLI E-Mail:  İç Hat:  296 3974,
Ders Yeri FEF C0212,
Amaç : Coğrafi bakış ve sistematik düşünme sistemi geliştirmek
İçerik : Coğrafya tarihi, 19 yy.ın ikinci yarısından itibaren akademik coğrafyanın geçirdiği evreler, temel coğrafi yaklaşımlar, gelenekler, tanımlar. Akademik disiplin olarak Beşeri ve Fiziki Coğrafyanın alt dallarının kısaca tanıtımı. Coğrafyanın temel düşünce sistemleri. Popüler coğrafya kavramı, günümüzde coğrafya algısı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 ÖK:1. Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapma becerisi kazandırma,
2 ÖK:2. İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerisini kazanma,
3 ÖK:3. Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavratmak,
4 ÖK:4. Lehçeler arasındaki bu bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle de (tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, vs) ilişkilendirerek değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma,
5 ÖK:4. Lehçeler arasındaki bu bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle de (tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, vs) ilişkilendirerek değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma,
6 ÖK:6. Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmek,
7 ÖK:7. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanma,
8 ÖK:8. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavramak
9 ÖK:9. Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” kazanma,
10 ÖK:10. Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeleme becerisini kazanma.
11 ÖK:11 Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrama,
12 ÖK: 12 Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır.
13 ÖK :13 Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur
14 ÖK: 14 Haritalar üzerindeki koordinat sistemi kullanılarak yere ve zamana ait hesaplamalar yapılabilir.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Baydil, E., 2001, Coğrafyaya Giriş (Genişletilmiş 4. Baskı). ISBN 975-6802-31-06, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Türkçe
Doğanay, H., 2002, Coğrafyaya Giriş, Genel ve Fiziki Coğrafya (7. Baskı). Aktif Yayınevi, Erzurum. Türkçe
Gümüşçü, O., 1999, “Osmanlılarda Coğrafya Biliminin Doğuşu ve Gelişimi”. Osmanlı Dergisi, Cilt VIII, s. 334-343, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.Türkçe
Baydil, E., 2001, Coğrafyaya Giriş (Genişletilmiş 4. Baskı). ISBN 975-6802-31-06, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Türkçe
Doğanay, H., 2002, Coğrafyaya Giriş, Genel ve Fiziki Coğrafya (7. Baskı). Aktif Yayınevi, Erzurum. Türkçe
Gümüşçü, O., 1999, “Osmanlılarda Coğrafya Biliminin Doğuşu ve Gelişimi”. Osmanlı Dergisi, Cilt VIII, s. 334-343, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları