DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 438T.C. SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ2 + 08. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders günümüz Türkiye’sinin sosyo-tarihsel arka plânını gözler önüne sermek açısından tarihsel ve karşılaştırmalı sosyolojinin araçlarına da dayanarak, Türkiye iktisadi ve sosyal tarihini ele almaktadır. Bunu yaparken, genel Türk hükümet yapısının sivil toplum içerisinde yer alan hâkim ve tabi gruplarla ilişkileri, bu yapının özerkliğinin doğası ile kapsamı ve temsil ile egemenlik konularındaki farklılaşan yaklaşımları tarihsel bir perspektiften ele almak, Öğrencilerin Türkiye’de hem ekonominin hem de sosyalliğin farklı kurumsallaşma biçimlerini ve sosyal grup ve kuruluşlarla ilgili olarak devlet iktidarının nasıl bir örgütlenme içine girdiğinin tahlil yeteneğini kazandırmak, sosyal tarihin ana örgülerini kavratmaktır.
Ders İçeriği Bu ders I. Dünya Savaşı’ndan başlayıp, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar geçen süreçte Türkiye’nin sosyo-kültürel durumunu gözler önüne sermek, sosyal ve idarî örgütlenmeleri ortaya koyarak sosyal tarihin kavranılmasına çalışmaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrencilerin analiz yeteneğini geliştirir.
2Cumhuriyet döneminin sosyal gelişmelerini kavratır.
3Cumhuriyet döneminin iktisadi gelişmelerini kavratır.
4Cumhuriyet dönemi iktisadi kuruluşlarının yapısını kavratır.
5Cumhuriyet dönemi sosyal tabakalaşmasını kavratır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015555555555
ÖK 024444444444
ÖK 031111211111
ÖK 041111233333
ÖK 051114324312
Ara Toplam12121215161517161415
Katkı2223333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları