DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 418TÜRK İSLAM DÜŞ.TARİHİ2 + 08. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türk İslam dünyasındaki düşünce tarihini ve gelişimini öğretmek.
Ders İçeriği İslamiyet öncesi Türk düşünce tarihi, İslam düşünce ve biliminin yükselişi, Bilim tarihinde Türklerin yeri ve önemi, Batı etkisi altında İslam entellektüelleri ve Batılılaşma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İslamiyet Öncesi Türk Düşünce Tarihinin öğretilmesi
2İslam dininin ortaya çıkışı ve İslam toplumlarında dini ve dünyevi düşüncenin oluşumunun kavratılması
3Ortaçağ ve erken modern çağda Türk İslam dünyasında fikir hareketleri
4Osmanlı dönemi siyaset ve bilim düşüncesini öğretmek
5Batılışma sürecinde Türk İslam dünyasındaki düşüncenin değişimini kavratmak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013345444324
ÖK 024553455334
ÖK 034445433325
ÖK 042434533114
ÖK 053452445115
Ara Toplam1620211921192011922
Katkı3444444224

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Bahar1M. YAŞAR ERTAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 418 Dersin Adı:  TÜRK İSLAM DÜŞ.TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat:  296 3638, 296 3638,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : Türk İslam dünyasındaki düşünce tarihini ve gelişimini öğretmek.
İçerik : İslamiyet öncesi Türk düşünce tarihi, İslam düşünce ve biliminin yükselişi, Bilim tarihinde Türklerin yeri ve önemi, Batı etkisi altında İslam entellektüelleri ve Batılılaşma.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Düşünce Tarihi ve Bilim Düşüncesi hakkında genel giriş
2 İslamiyet Öncesinde Türk İnançları ve Düşünce yapısı
3 Müslüman toplumlarda siyaset, evren ve bilgi düşüncesi
4 İslam dünyasında mezheplerin ortaya çıkışı ve düşünceye etkileri
5 Türklerin Müslüman olması ve İslamiyetin türk düşüncesine etkileri
6 Kelam İlminin problematiği
7 İslam düşünürleri: Gazali, Maverdi, Farabi, İbni Teymiye
8 Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Dini Düşünce
9 Selçuklu ve Osmanlı Dönemi siyaset Düşüncesi
10 Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Bilm Düşüncesi
11 Ara Sınav
12 17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı düşüncesinde değişim
13 19. Yüzyıl Batılılaşmanın etkisinde Türk Düşüncesi
14 Türk İslam Düşünce Tarihi Üzerine Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken YayınlarıTürkçe
Hilmi Ziya Ülken, İslam Düşüncesi, Türk Düşüncesi Tarih Araştırmalarına Giriş, Ülken Yay. Türkçe
İslam Düşüncesi Tarihi, ed. M. Muhammed Şerif, İnsan yay. Türkçe
İlber Ortaylı, Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarih Yazımı, İş Bankası Yay. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları