DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 339OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ SEMİNERİ1 + 27. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilere bir araştırma makalesinin nasıl hazırlanacağını kavratmak
Ders İçeriği Bir araştırmanın hazırlanma süreci ve sunumu
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Konunun Belirlenmesi
2Konunun Belirlenmesi
3Konuların Özel Araştırma Usullerinin Görüşülmesi
4Konuların Özel Araştırma Usullerinin Görüşülmesi
5Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
6Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
7Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
8Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
9Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
10Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
11Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
12Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
13Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi
14Konuların Öğrenciler Tarafından Sunumu ve Değerlendirilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014444444444
ÖK 025555555555
ÖK 034444444444
ÖK 045555555555
ÖK 053333333333
ÖK 064444444444
ÖK 075555555555
ÖK 084444444444
ÖK 095555555555
ÖK 103333333333
ÖK 114444444444
ÖK 125555555555
ÖK 133333333333
ÖK 144444444444
Ara Toplam58585858585858585858
Katkı4444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler2612
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz2MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 339 Dersin Adı:  OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ SEMİNERİ
Saat (T+P) : 1 + 2   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0112,
Amaç : Öğrencilere bir araştırma makalesinin nasıl hazırlanacağını kavratmak
İçerik : Bir araştırmanın hazırlanma süreci ve sunumu
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI : Osmanlı Hanedenı ve Devletin Kuruluşu, Tahta Geçiş Sistemi, Padişah, Şehzadeler.
2 MERKEZ TEŞKİLATI : Saray ve Kul sistemi; Kölelik Müessesesi, Osmanlı Sarayı, Kul sistemi ve Enderûn, Harem, Kul Sistemi Hakkında Değerlendirme.
3 MERKEZ TEŞKİLATI : Birûn, Divân-ı Hümâyûn.
4 MERKEZ TEŞKİLATI : Divân Bürokrasisi, Divân Kalemleri
5 ASKERİ TEŞKİLAT : Kapıkulu Ordusu; Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Kapıkulu Sipahileri, Diğer Askeri Sınıflar.
6 ASKERİ TEŞKİLAT : Eyalet Kuvvetleri; Yaya ve Müsellemler, Tımarlı Sipahiler, Akıncı Ocağı, Deliler, Kale Muhafızları,Yardımcı Kuvvetler.
7 ASKERİ TEŞKİLAT : XIX. Yüzyılda Osmanlı Ordusu, Donanma; Kaptan Paşa ve Kptan Paşa Eyaleti, Osmanlı Tersaneleri.
8 Vize Sınavı
9 MALİYE TEŞKİLATI : Defterdar ve Defterhane, Defterdar Kapısı
10 MALİYE TEŞKİLATI : Hazine, Bütçe, Defter-i Hakanî Eminliği, XIX Yüzyılda Maliye Teşkilatı.
11 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Osmanlı Hukuku ve Tarihi Gelişimi, Adliye ve İlmiye Teşkilatı
12 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Medrese Teşkilatı.
13 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Osmanlı Medeniyetinin İçine Kapanması.
14 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Klâsik Dönemde Islahat Çalışmaları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları