DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 419BALKAN TARİHİNE GİRİŞ2 + 07. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da Rus hakimiyeti ile bu bölgelerdeki Türk Halklarıyla ilişlerinin anlatılması
Ders İçeriği Slavların menşei ve ortaya çıkışı,Rus Devletinin kuruluşu, Türk-Moğol hakimiyetindeki Russia, Rus Çarlığı, Sovyetlerin kuruluşu, Çağdaş Rusya'nın ortaya çıkışı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Balkan adı, coğrafyası ve jeopolitik önemi konuları üzerinde durarak bu bölgenin özelliklerini kavrar.
2Osmanlı hakimiyeti öncesinde bölgenin durumunu değerlendirir.
3Balkan yarımadasında Osmanlı fetihlerinin nasıl geliştiğini tartışır.
4Balkanlarda Osmanlı barışının (Pax Ottomana) ön koşullarını değerlendirir
5Balkanlarda hoşgörü ve koruma politikasını (istimalet) tartışır
6Balkan kentlerinin gelişimini ve Osmanlı vakıf kurumlarının önemini kavrar
7Balkan yarımadasındaki adem-i merkeziyetçi düzenin niteliği ve sonuçlarını tartışır.
818. yüzyıl sonunda Balkan yarımadasını siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tartışır.
9Rusya ve Avusturya’nın Balkan politikasını değerlendirir.
10Balkanlarda ulusçuluğun başlatan gelişmeleri kavrar.
11Kilisenin Balkan halkları üzerine etkisini inceler
12Miiliyetçi Ayaklanmaları tartışır
13Ara Sınav
14Genel Değerlendirme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015325241524
ÖK 024325214535
ÖK 033541252341
ÖK 041253514253
ÖK 053425315241
ÖK 062135412314
ÖK 073145254123
ÖK 085431252413
ÖK 092134521314
ÖK 103525345125
ÖK 115425321543
ÖK 124521425135
ÖK 133514251341
ÖK 142451355314
Ara Toplam45474050424342413746
Katkı3334333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1NEZAHAT BELEN
Detay 2020-2021 Güz1NEVZAT GÜNDAĞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 419 Dersin Adı:  BALKAN TARİHİNE GİRİŞ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NEZAHAT BELEN E-Mail:  nbelen@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3578,
Ders Yeri FEF B0106, FEF B0109,
Amaç : Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da Rus hakimiyeti ile bu bölgelerdeki Türk Halklarıyla ilişlerinin anlatılması
İçerik : Slavların menşei ve ortaya çıkışı,Rus Devletinin kuruluşu, Türk-Moğol hakimiyetindeki Russia, Rus Çarlığı, Sovyetlerin kuruluşu, Çağdaş Rusya'nın ortaya çıkışı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Balkan adının kökeni
2 Balkan coğrafyasının özellikleri
3 Balkan coğrafyasının jeo-politik önemi
4 Osmanlı devletinden önce Balkanların genel durumu
5 Osmanlı fetihleri
6 Balkanlarda Osmanl yönetim düzeni
7 Osmanlı devletinin gerileme sürecinde Balkanlar
8 Balkanlarda ulusal ayaklanmalar ve milli devletler
9 Slavların menşei ve ortaya çıkışı
10 Vize sınavı
11 Rus Devletinin kuruluşu
12 Sovyetler birliğinin kuruluşu
13 Çağdaş Rusya'nın ortaya çıkışı
14 Genel tekrar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU