DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 407XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - I2 + 07. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı XX. yüzyılın ilk yarısında dünya tarihindeki gelişmeleri siyasi, sosyal, ekonomik vb. yönleri ile anlatmak.
Ders İçeriği XX.yy’ın genel özellikleri.I.Dünya Savaşı.Rusya’da Devrim. İki Savaş arası dönem. Barışı kurma ve sürdürme çabaları.Almanya-İtalya-Fransa-İngiltere ve Sovyet Rusya’da iç politik gelişmeler ve bu devletlerin ilişkileri,dış politikaları.İki savaş arası dönemde Ortadoğu’da ,Asya’da,Afrika’da gelişmeler.ABD ve bu devletin I.Dünya savaşında ve savaş sonrasındaki gelişmelerde rolü.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti.
2Sömürgecilik ve I. Dünya Savaşı’nın çıkışı, nedenleri, sonuçları, barışın sürekliliğini sağlama girişimleri.
3Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi, Büyük Devletlerin rejim değişiklikleri ve dış politikası, iki savaş arası dönemde dünyada demokratik devletlerin durumu, Barış Antlaşmalarında ekilen savaş tohumları.
4Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve iki savaş arası dönemde Sovyetler Birliği İtalya’da Faşizmin doğuşu, Tuna ve Balkanların durumu.
5Birleşik Amerika’nın İnzivaya çekilmesi, ABD’nin Yalnızlık Politikası/Monroe Doktrini
6Türkiye’nin Dış Politikası, Türk Sovyet İlişkileri, Batılı devletlerle ilişkileri

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015234423545
ÖK 021524244243
ÖK 035233432421
ÖK 041231213453
ÖK 051235235452
ÖK 063523542354
Ara Toplam16181620191719222518
Katkı3333333443

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ERCAN HAYTOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 407 Dersin Adı:  XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ERCAN HAYTOĞLU E-Mail:  ehayt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634,
Ders Yeri FEF A0115,
Amaç : XX. yüzyılın ilk yarısında dünya tarihindeki gelişmeleri siyasi, sosyal, ekonomik vb. yönleri ile anlatmak.
İçerik : XX.yy’ın genel özellikleri.I.Dünya Savaşı.Rusya’da Devrim. İki Savaş arası dönem. Barışı kurma ve sürdürme çabaları.Almanya-İtalya-Fransa-İngiltere ve Sovyet Rusya’da iç politik gelişmeler ve bu devletlerin ilişkileri,dış politikaları.İki savaş arası dönemde Ortadoğu’da ,Asya’da,Afrika’da gelişmeler.ABD ve bu devletin I.Dünya savaşında ve savaş sonrasındaki gelişmelerde rolü.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti.
2 Sömürgecilik ve I. Dünya Savaşı’nın çıkışı, nedenleri, sonuçları, barışın sürekliliğini sağlama girişimleri,
3 Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi, Büyük Devletlerin rejim değişiklikleri ve dış politikası, iki savaş arası dönemde dünyada demokratik devletlerin durumu, Barış Antlaşmalarında ekilen savaş tohumları.
4 Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve iki savaş arası dönemde Sovyetler Birliği
5 İtalya’da Faşizmin doğuşu, Tuna ve Balkanların durumu.
6 Baltık devletleri ve Ortadoğu’da kurulan devletler.
7 Birleşik Amerika’nın İnzivaya çekilmesi, ABD’nin Yalnızlık Politikası/Monroe Doktrini
8 Japonya’nın Mançurya’yı işgali, Almanya’da Nasyonel Sosyalizm’in ortaya çıkışı, Nazilerin Yükselişi.
9 İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ve İspanya İç Savaşı. İki savaş arası dönemde Türk Dış Politikası İkinci Dünya Savaşı İki savaş arası dönemde faşizmin gelişmesi, Versailles barışının bozulması ve yeniden genel savaşa yol açan olaylar,
10 Vize Sınavı
11 1939’u hazırlayan gelişmeler, Japonya’nın Çin’e saldırması, Almanya’nın Avusturya’yı ilhakı. Almanya İtalya ve Japonya’nın amaçları.
12 Çekoslavakya’nın parçalanması ve Savaşın çıkışı.
13 Türkiye’nin Dış Politikası, Türk Sovyet İlişkileri, Batılı devletlerle ilişkileri.
14 Türk-Yunan ve Türk İtalyan ilişkileri ve diğer ülkelerle ilişkileri.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları