DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TDE 490TÜRKÇE VE YENİ MEDYA2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İletişim araçlarının büyük değişimi ve 1993 sonrası internetle tanışan Türkiye. Bu tarihten sonra Türkçenin “yeni medya” adı ile anılan iletişim araçlarında aldığı yeni biçim/lerin ve “yeni medya”nın Türkçeye kattıklarının, ondan aldıklarının değerlendirilmesi.
Ders İçeriği Yeni medya nedir? Tarihsel gelişimi. Sözlü kültür, yazılı kültür ve yeni medya Görsel-İşitsel iletişim araçları bağlamında yeni medya Yeni medya ve dil. Yeni medyanın Türkçeye etkileri Yeni medya ile Türkçeye giren kavramlar. Yeni medya ve Türk Dil Kurumu (çalışmaları vb.) Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda Türkçenin kullanımı Sosyal ağların dile etkileri. Yeni medya, medya okuryazarlığı Tanıma yaşlarına göre Türk insanının yeni medyayı kullanımı. Tanıma yaşlarına göre Türk insanının yeni medyayı kullanımı. Genel Değerlendirme
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1“Yeni medya” kavramının belletilmesi.
2Yeni medya ile Türkçeye giren kavramlar ve bunun Türkçeyle ilişkisinin değerlendirilerek belletilmesi
3"Yeni Medya"nın olumlu ve/veya olumsuz etkilerinin öğrencilere aktarılması ve öğretilmesi
4Sosyal ağların dile etkileri, medya okuryazarlığı ve Türk insanının "yeni medya" ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav199
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1DİLEK ÇETİNDAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TDE 490 Dersin Adı:  TÜRKÇE VE YENİ MEDYA
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DİLEK ÇETİNDAŞ E-Mail:  İç Hat:  296 3485,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : İletişim araçlarının büyük değişimi ve 1993 sonrası internetle tanışan Türkiye. Bu tarihten sonra Türkçenin “yeni medya” adı ile anılan iletişim araçlarında aldığı yeni biçim/lerin ve “yeni medya”nın Türkçeye kattıklarının, ondan aldıklarının değerlendirilmesi.
İçerik : Yeni medya nedir? Tarihsel gelişimi. Sözlü kültür, yazılı kültür ve yeni medya Görsel-İşitsel iletişim araçları bağlamında yeni medya Yeni medya ve dil. Yeni medyanın Türkçeye etkileri Yeni medya ile Türkçeye giren kavramlar. Yeni medya ve Türk Dil Kurumu (çalışmaları vb.) Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda Türkçenin kullanımı Sosyal ağların dile etkileri. Yeni medya, medya okuryazarlığı Tanıma yaşlarına göre Türk insanının yeni medyayı kullanımı. Tanıma yaşlarına göre Türk insanının yeni medyayı kullanımı. Genel Değerlendirme
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dil, Kültür ve Medeniyet İlişkisi
2 Küreselleşme ve Medya Kavramı
3 İletişim Teknolojisi Kavramı Tarihsel Gelişimi
4 Yeni Medya
5 İnternet Yayınları
6 Hipermetinsellik, Erişim Araçları ve Yazılımları
7 Yeni Medya Okuryazarlığı
8 Sosyal Ağ Siteleri ve İçerik Toplulukları
9 Yeni Medya ve Etkileşim
10 Yurttaş Gazeteciliği
11 Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya
12 Markalama ve Sosyal Medya
13 Sosyal Medya Fenomenleri ve Dil
14 Medya ve Dil Uygulamaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Robertson, R.(1999). Küreselleşme, Toplum ve Kuramı ve Küresel Kültür, (Çev: Ü.H.Ünsal), Ankara: Bilim Sanat Yayınları Aydoğan, F. ve Akyüz, A. (Derleyen) 2010. İkinci Medya Çağında İnternet. Alfa Yayınevi. İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları