DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TDE 452TÜRKÇENİN GÜCÜ VE ZENGİNLİĞİ2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türk diliyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek, Türkçenin zenginliğini, gücünü, güzelliğini çok yönlü olarak ve bilimsel verilerle kavratmak.
Ders İçeriği Türkçeyi dünya dillerinden ayıran özellikler. .Türkçede kelime yapma yolları. .Türkçede kelime grupları ve cümle oluşturma sistemi. .Dildeki kelimelerin varlıklara ad oluşlarındaki süreç. .Türkçenin soyut ve somut anlamları ifade etmedeki yeteneği .Ödünç kelimeler, etkileri; Türkçenin ödünç kelimeleri kendisine benzetme gücü; Türkçede sadeleşme akımları. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkçenin ses bakımından yabancı dillerle farkını anlama birikimi kazanma,
2Türkçenin kelime yapma yollarının inceliklerini anlama ve kelime türetme açısından Türkçenin üstünlüklerini anlama becerisi kazanma,
3Türkçenin söz dizimindeki farklılığını, sıralama düzenini ve işleyiş usulünü kavrayarak yabancı dillerin söz dizimiyle mukayese edebilme; yabancı dillerden çeviri yapabilme becerisi kazanma,
4Türkçenin eskiliğini, söz varlığını, varlıklara ad veriş felsefesini vb. kavrayarak ana dil bilincini güçlendirme, kendine güven duygusu kazanma,
5Türkçenin dünya dilleriyle rekabet edebilme gücünü kavrayarak Türkçeyi evrensel dil haline getirebilme heyecanı ve birikimi kazanma,
6Türkçeyi, ulusal veya uluslar arası her platformda ifade edebilme ve gururla savunabilme birikimi kazanma,
7Türkçenin eski yeni bütün lehçelerine bütüncül bakabilme becerisi kazanma,
8Türkçe konusunda yabancı dillerle mukayeseli çalışabilme birikimi ve becerisi kazanma,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SALİH MEHMET ARÇIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TDE 452 Dersin Adı:  TÜRKÇENİN GÜCÜ VE ZENGİNLİĞİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SALİH MEHMET ARÇIN E-Mail:  İç Hat:  296 3716,
Ders Yeri FEF B0006,
Amaç : Türk diliyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek, Türkçenin zenginliğini, gücünü, güzelliğini çok yönlü olarak ve bilimsel verilerle kavratmak.
İçerik : Türkçeyi dünya dillerinden ayıran özellikler. .Türkçede kelime yapma yolları. .Türkçede kelime grupları ve cümle oluşturma sistemi. .Dildeki kelimelerin varlıklara ad oluşlarındaki süreç. .Türkçenin soyut ve somut anlamları ifade etmedeki yeteneği .Ödünç kelimeler, etkileri; Türkçenin ödünç kelimeleri kendisine benzetme gücü; Türkçede sadeleşme akımları. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bir dilin güçlü ve zengin sayılmasının ölçütleri.
2 Türkçenin fonetiğinin dünya dillerinden farklılıkları ve üstünlükleri.
3 Türkçenin morfolojik yapısının incelenmesi, bu yapının Türkçeye kazandırdığı üstünlükler.
4 Türkçenin kelime hazinesi ve bunu geliştirme yolları.
5 Fono-semantik başkalaşma ve Türkçe.
6 Türk dilinin sözdizimi, cümle yapısı ve bazı dünya dilleriyle mukayesesi; Türkçenin sözdiziminin dilimize kazandırdığı avantajlar.
7 Sınav/Değerlendirme
8 Türkçede ifade yolları ve zenginlikleri.
9 Türkçede mecazlı anlatım.
10 Terimler, deyimler, atasözleri, kalıp sözler vb.
11 Anlam değişmeleri, anlam kazanımları, kelime ölümleri vs.
12 Türkçenin yabancı dillere tesiri: verintiler.
13 Türkçenin yabancı dillerden etkilenmesi: alıntılar.
14 Sözlükçülük ve Türkçe sözlükler.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Aksan, Doğan (1998), Türkçenin Gücü, İstanbul: Bilgi Yayınevi.Türkçe
Günay, Doğan (2004), Dil ve İletişim, İstanbul: Multilingual.Türkçe
Aksan, Doğan (1998), Türkçenin Zenginlikler, İncelikleri, İstanbul: Bilgi Yayınevi.Türkçe
Bonvallian, Nancy (1993), Language, Culture and Communication, New Jersey: Prentice Hall.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav40Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları