DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TDE 292İLETİŞİM KURAMLARI2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İletişim alanında geliştirilen kuramlar ve yaklaşımları genel sosyal teori çerçevesinde ele alıp açıklayarak öğrencilerin, iletişim alanının kurumsallaşmasının boyutlarını kavramalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Ders İçeriği İletişim”, “iletişim ve medya çalışmaları”, “kitle iletişim araçları” ve “iletişim kuramları” kavramları İlk dönem iletişim araştırmaları (Lewin, Hovland, Laswell, Lazarsfeld’in ilk dönem çalışmaları, Shannon ve Weaver) İki aşamalı iletişim akışı, kanaat önderleri ve sınırlı etki araştırmaları (Katz ve Lazarsfeld) Kültürel Göstergeler ve ekme/yetiştirme tezi (Gerbner, Morgan ve Signorielli) Gündem Koyma ve Suskunluk Sarmalı kuramları (McCombs, Shaw ve Noelle-Neumann) Kullanımlar ve Doyumlar kuramı (Blumler, Herzog, Katz, McQuail) “imparatorluk ve iletişim araçları”, “araç mesajdır” ve “küresel köy” tezleri (Innis ve McLuhan) “kültürel emperyalizm” ve “medya emperyalizmi tezleri” (Schiller ve Mattelart) Propaganda Modeli (Chomsky ve Herman) Frankfurt Okulu (Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer) Frankfurt Okulu (Herbert Marcuse ve Walter Benjamin Leo Lowenthal, Jürgen Habermas) Kültürel Çalışmalar (Stuart Hall, kodlama kodaçım modeli) Kültürel Çalışmalar (İzleyici Araştırmaları: David Morley, John Fiske) Genel Değerlendirme
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İletişim alanındaki kuramlar, bunların toplumsal anlamda değerlendirilmeleri
2İletişim alanında geliştirilen kuramlar ve yaklaşımları belletmek
3öğrencilerin, iletişim alanının kurumsallaşmasının boyutlarını kavramalarını sağlamak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav199
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları