DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 328ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - II2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı Bizans Sanatı’nın köken ve oluşum sürecinin tanıtılması; Geç  Antik Çağ içerisinde değişen sosyal ve kültürel yapının sanat üretimine etkilerinin anlaşılması; pagan inançlara göre şekillenen sanat üretiminin Hıristiyanlaşma sürecindeki dönüşüm niteliğinin açıklanmasıdır.
Ders İçeriği Bazilikal plan tipinin ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılacaktır. I. Constantinus dönemi kiliseleri ve 5.-6. yüzyıla tarihlenen farklı plan tiplerinde anıtsal yapılar tanıtılacaktır. Iustinianus dönemi mimarisi hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken Hıristiyan Sanatının kaynakları ve ana karakterini örnekleriyle tanıyacaktır.
2Roma imparatorluk Dönemi Bazilikaları ve “bazilikal” plan tipinin evrimini örnekleri ile açıklar.
3Akdeniz çevresinde (Anadolu-Suriye-İtalya-Yunanistan) 4. ve 5. Yüzyıla tarihlenen önemli yapıları hakkında detaylı bilgi verir.
4Iustinianus dönemi Bizans Mimarisinin özelliklerini açıklar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav199
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1GÖKÇEN KURTULUŞ ÖZTAŞKIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 328 Dersin Adı:  ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKÇEN KURTULUŞ ÖZTAŞKIN E-Mail:  gokcenko@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3872,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : Dersin amacı Bizans Sanatı’nın köken ve oluşum sürecinin tanıtılması; Geç  Antik Çağ içerisinde değişen sosyal ve kültürel yapının sanat üretimine etkilerinin anlaşılması; pagan inançlara göre şekillenen sanat üretiminin Hıristiyanlaşma sürecindeki dönüşüm niteliğinin açıklanmasıdır.
İçerik : Bazilikal plan tipinin ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılacaktır. I. Constantinus dönemi kiliseleri ve 5.-6. yüzyıla tarihlenen farklı plan tiplerinde anıtsal yapılar tanıtılacaktır. Iustinianus dönemi mimarisi hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin amacı ve konuyla ilgili temel kaynakların tanıtılması.
2 Erken Hıristiyan dönemi mimari terminolojisi.
3 Erken Hıristiyan dönemi liturjisi ve mimariye etkileri.
4 Roma imparatorluk dönemi bazilikaları ve bazilikal plan şemasının gelişimi.
5 I. Constantinus dönemi kiliseleri
6 5. yüzyıl İstanbul bazilikaları
7 5. yüzyıl Anadolu bazilikaları
8 5. yüzyıl İtalya, Yunanistan, Suriye ve Kuzey Afrika kiliseleri
9 Antik dönem yapılarının (tapınak-hamam vs.) kiliseye dönüştürülmesi.
10 Ara sınav
11 Iustinianus dönemi siyasi ve sosyal olayları.
12 Iustinianus dönemi mimarisi
13 Ayasofya Kilisesi
14 General disscusion.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Koch, G. Erken Hıristiyan Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007.Türkçe
Mango, Cyril; Bizans Yeni Roma İmparatorluğu; (çev: G.Çağalı Güven), YapıKredi Yayınları, İstanbul, 2008.Türkçe
Grant, M. (çev:Z.İlkgelen) Roma'dan Bizans'a, İ.S.Beşinci Yüzyıl, Homer Yayınları, İstanbul 2000.Türkçe
Talbot-Rice, T. (çev.B.Altınok),Bizans'ta Günlük Yaşam, Göçebe Yayınları, İstanbul 1988.Türkçe
Müller-Wiener,W. (Çev. Ü.Sayın), İstanbul'un Tarihsel Topografyası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.Türkçe
Barker, E. (çev.M.Tunçay) Bizans.Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü ,Dost Yayınları, İstanbul 1982.Türkçe
Georg Ostrogorsky; (Çev: F. Işıltan) Bizans Devleti Tarihi, Türk tarih Kurumu. Ankara 1999.Türkçe
Brown, Peter. Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası. Çev: Turhan Kaşar. Tarih Vakfı Yayını, 2000.Türkçe
Freeman, Charles. Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları. Çev.: Suat Kemal Angı. Dost Kitabevi, 2005. Türkçe
Haldon, John. Bizans Tarih Atlası. Çev: Ali Özdamar. Kitap Yayınevi, 2007.Türkçe
Freely, John. İstanbul’un Bizans Anıtları. Çev: Gülru Tanman. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.Türkçe
Petrus Gyllius. İstanbul’un Tarihi Eserleri. Çev: Erendiz Özbayoğlu. İstanbul: Eren Yayıncılık, 1997.Türkçe
Lowden, John. Early Christian and Byzantine Art. Phaidon, 1997.Türkçe
Kaçar, Turhan; Geç Antik Çağ’da Hıristiyanlık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2009.Türkçe
Grant, Michael; İmparator Konstantin, Akademi Yayınları, (çev: Ş.Şükrü Yiğitler), İstanbul, 2008.Türkçe
Milburn, Robert; Early Christian Art and Architecture, Universty of California Press, 1988. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları