DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEL 130İSLAM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİ2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türk düşüncesinin tarihsel gelişimini gösterip açıklamak.
Ders İçeriği Türk Mitolojisi, Türk hikmeti, İslami dönem Türk düşüncesi, tasavvuf,Sühreverdi, Yusuf Has Hacib, Türk Tasavvufu, Mevlana C. Rumi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk düşüncesine İslam dininin sağladığı katkıları öğrenir.
2İslam dinine mensup toplumlara Türk toplumunun etkilerinin neler olduğunu tespit etme yeteneği kazanır.
3-Türk toplumuna mensup olan filozofların kimler olduğunu öğrenir.
4Türk filozofların ileri sürdükleri fikirlerde nasıl bir felsefi formasyona sahip oldukları konusunda fikir sahibi olur.
5Felsefi sistemin dışında rasyonel fikirler üreten fikir akımlarını ve bu akımların mensuplarını tanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1FERHAT AĞIRMAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEL 130 Dersin Adı:  İSLAM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR FERHAT AĞIRMAN E-Mail:  fagirman@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3520,
Ders Yeri FEF C0216,
Amaç : Türk düşüncesinin tarihsel gelişimini gösterip açıklamak.
İçerik : Türk Mitolojisi, Türk hikmeti, İslami dönem Türk düşüncesi, tasavvuf,Sühreverdi, Yusuf Has Hacib, Türk Tasavvufu, Mevlana C. Rumi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türk skolastiği
2 Farabi’nin varlık anlayışı
3 Farabi’nin südûr anlayışı
4 Farabi’nin psikoloji ve devlet anlayışı
5 İbn-i Sina’nın felsefî görüşleri
6 Şahabettin Sühreverdi’nin felsefî görüşleri
7 Yusuf Has Hacib’te Tanrı – Evren ilişkisi
8 Ara sınav
9 Yusuf Has Hacib’in ahlâk anlayışı,Yusuf Has Hacib’in akıl ve bilgi anlayışı
10 Yusuf Has Hacib’in siyaset anlayışı
11 Nasuriddini Tusî ve Kınalızade Ali’nin ahlâk anlayışları
12 Ahmet Yesevî, Edip Ahmet Yüknekî, Harzemli Baba İslâm’ın tasavvuf görüşleri
13 Sadrettin Konevî ve Necmettin Kübra’nın tasavvuf görüşleri
14 Mevlâna’nın tasavvuf anlayışı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları