DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 210GREK DİLİ VE GRAMERİ - II2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Grekçe’nin temel gramer kurallarını tanımlayabilmektir. Bu dersin hedefleri, cümleleri yazım, biçim ve anlam açısından analiz edebilmek ve dilbilgisi ve gramer kurallarını alıştırmalarda uygulayabilmektir.
Ders İçeriği Grek Alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Grekçe’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları Grekçe dersinin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Grekçe’nin temel gramer kurallarını tanımlayabilme.
2Öğrendikleri kuralları kullanarak kendi ifadeleriyle özgün cümleler oluşturabilme
3Cümleleri yazım, biçim ve anlam açısından analiz edebilme
4Sınıf içi uygulamalarda ders kitaplarında ve kaynaklarda verilen dilbilgisi ve gramer kurallarını alıştırmalarda uygulayabilme
5Grekçe söyleyiş biçimlerine alışarak bunları Türkçe ifade edebilme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ESENGÜL AKINCI ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 210 Dersin Adı:  GREK DİLİ VE GRAMERİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ESENGÜL AKINCI ÖZTÜRK E-Mail:  eakinci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3698, 296 3553,
Ders Yeri FEF A0115,
Amaç : Bu dersin amacı, Grekçe’nin temel gramer kurallarını tanımlayabilmektir. Bu dersin hedefleri, cümleleri yazım, biçim ve anlam açısından analiz edebilmek ve dilbilgisi ve gramer kurallarını alıştırmalarda uygulayabilmektir.
İçerik : Grek Alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Grekçe’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları Grekçe dersinin içeriğini oluşturmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Gelecek Zaman:Gelecek zaman takıları ve fiillerin çekimleri.
2 Yeni sözcükler ve Alıştırma II.
3 Öğretilen sözcülerle şimdiki/geniş zamanda Türkçe cümle kurarak bu cümleleri Grekçe'ye çevirme alıştırmaları.
4 Öğretilen sözcülerle gelecek zamanda Türkçe cümle kurarak bu cümleleri Grekçe'ye çevirme alıştırmaları.
5 Fiillerle birlikte kulanılan olumsuzluk sözcüğü ve kullanım kuralları.
6 Olumsuzluk sözcüğünün kullanımına yönelik cümle kurma alıştırmaları.
7 Bağlaçlar.
8 Bağlaçları ve olumsuzluk sözcüğünü kullanarak cümle kurma ve çeviri alıştırmaları.
9 İsimler: İsimlerde sayı, isimlerde çekim, isimlerde hal, İsimlerde cins.
10 Belirleyici Sözcük(articulus).Eril Articulus çekimi.
11 Yeni sözcükler: İkinci çekim isimler. Eril articulusun isimlerle birlikte çekimi ve cümle içerisinde kullanma.
12 Sıfatlar: Üç, iki ve tek takılı sıfalar.
13 Üç takılı sıfatlar ve kullanım kuralları.
14 Yeni sözcükler ve alıştırma III.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Malay, H., Yunanca I, İzmir 1990. Türkçe
Sinanoğlu, S., Yunan Dili Grameri, Morfoloji, Ankara 1974. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları