DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CTL 456ZAMAN – TAKVİM VE TÜRK DÜNYASI2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Zamanı ölçen araçlar: Takvim hakkında genel bilgilerin verilmesi. 12 hayvanlı Türk takviminin tanıtılması
Ders İçeriği Takvimler, zamanı sistemli hale getirirler. Zamanı ölçme işi, daha çok gökteki olaylar ve gök cisimleri ile ilgilidir. Türkler de zamanı belirlemek için kendilerine has, 12 hayvanlı bir takvim geliştirmişlerdir. Burada her yıla –toplam 12- bir hayvan adı verilmiş ve her 12 yıllıkdönem için “müçe, müçö, müşel, müçöl” terimleri kullanılmıştır. Yıl sayımına Türkmelerde “yıl övürmek”; Kazak ve Kırgızlarda “jıl qayıruw”,, “cıl sürüü” denilir. Türkler, gözlemlerine dayanarak her yıl hakkında etkilemesiyle ilgili bilgi vermişlerdir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Zamanı ölçen sistemler hakkında bilgi edinir.
2Türklerin kullandığı zaman ölçen sistemler.
3Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bilgi edinir.ulunabileceği ilmi disiplini kazanır.
4Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur ve Çağdaş Türk Lehçelerini ile ilgili bilgileri analiz eder ve yorumlar.
5Türk lehçeleri ve edebiyatlarının dallanıp budaklandığı ve yayıldığı alanları, bütün yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
6Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01          
ÖK 02          
ÖK 03          
ÖK 04          
ÖK 05          
ÖK 06          
Ara Toplam          
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU