DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TDE 333TÜRK MİTOLOJİSİ2 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türk Mitolojisi ile ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek
Ders İçeriği Mitos (Mit), mitoloji nedir? .Mitlerin doğuşu ve gelişimi .Türk mitolojisi, yaradılış mitleri (kozmogoni) .Türk mitoslarında düalizm .Yaradılışın çağları ve üç zaman prensibi .Altay Türklerinin kozmogonisi .Mitler ve sembolizm .Şamanizm ve mitoloji .Mitlerin sosyo kültürel işlevleri .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk Mitolojisi konusunda yeni bilgi, kavramlar kazanma ve buna bağlı olarak bilgi ve kavramlar arası ilişkileri algılayabilme becerisi kazanma.
2Türk Mitolojisi konusundaki kaynaklara ulaşabilme, kaynaklardan bilimsel ölçütler çerçevesinde yararlanabilme becerisi kazanma.
3Türk Mitolojisi konusunda verilen bilgileri, bilgi ve düşünce dünyasında terkip ve tahlil edebilme, eleştirebilme, yorumlayabilme becerisi kazanma.
4Türk Mitolojisi konusunda geliştirilen bilimsel yöntemleri tanıma, bunları verilere uygulayabilme yeteneği kazanma
5Türk Mitolojisi konusunda edinilen bilgileri derinleştirme ve lisansüstü çalışmalar yapabilecek bilgi, donanım becerisi elde etme.
6Türk mitolojisi konusundaki verileri alanındaki bilgileri diğer edebiyat alanlarındaki bilgiler ile karşılaştırabilme ve analiz edebilme becerisi kazanma.
7Türk mitolojisi konusunda edinilen bilgilerle Türk dili ve edebiyatına bütüncül yaklaşabilme becerisi kazanma.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011111111111
ÖK 022222222222
ÖK 033333333333
ÖK 044444444444
ÖK 055555555555
ÖK 064444444444
ÖK 073333333333
Ara Toplam22222222222222222222
Katkı3333333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav199
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları