DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 327ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - I2 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı Bizans Sanatı’nın köken ve oluşum sürecinin tanıtılması; Geç  Antik Çağ içerisinde değişen sosyal ve kültürel yapının sanat üretimine etkilerinin anlaşılması; pagan inançlara göre şekillenen sanat üretiminin Hıristiyanlaşma sürecindeki dönüşüm niteliğinin açıklanmasıdır.
Ders İçeriği Bizans Sanatına ana karakterini veren Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, yayılışı sanat üretimindeki değişiklik incelenecektir. Bizans dönemi kentleri ve İstanbul’un fiziksel yapısı incelenecektir. Erken Hıristiyan dönemi resim, heykel ve kabartma eserler incelenecektir. Hıristiyan Mimari terminolojisi anlatılacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken Hıristiyan Sanatının kaynakları ve ana karakterini örnekleriyle tanıyacaktır.
2Pagan öğelerin Hıristiyan sanatında yeniden yorumlanmasını tartışır.
3Geç Antik dönemde Hıristiyan sanatı ikonografini tartışır.
4İstanbul’un tarihi, erken dönem fiziksel yapısı ve anıtları hakkında bilgi verebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav199
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1GÖKÇEN KURTULUŞ ÖZTAŞKIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 327 Dersin Adı:  ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKÇEN KURTULUŞ ÖZTAŞKIN E-Mail:  gokcenko@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3872,
Ders Yeri FEF D0216,
Amaç : Dersin amacı Bizans Sanatı’nın köken ve oluşum sürecinin tanıtılması; Geç  Antik Çağ içerisinde değişen sosyal ve kültürel yapının sanat üretimine etkilerinin anlaşılması; pagan inançlara göre şekillenen sanat üretiminin Hıristiyanlaşma sürecindeki dönüşüm niteliğinin açıklanmasıdır.
İçerik : Bizans Sanatına ana karakterini veren Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, yayılışı sanat üretimindeki değişiklik incelenecektir. Bizans dönemi kentleri ve İstanbul’un fiziksel yapısı incelenecektir. Erken Hıristiyan dönemi resim, heykel ve kabartma eserler incelenecektir. Hıristiyan Mimari terminolojisi anlatılacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin amacı ve konuyla ilgili temel kaynakların tanıtılması.
2 Roma İmparatorluk dönemi sosyal, siyasal ve ekonomik durumu; Roma Dönemi sanatının genel özellikleri.
3 Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ve yayılışı.
4 Erken Hıristiyan ve Geç Antik Çağ kavramı; tarihsel ve coğrafi sınırlılıklar
5 Pagan Kültür öğelerinin Hıristiyan sanatında yeniden yorumlanması ve konulardaki ikonografik değişimler. Resim, heykel ve kabartma örnekler.
6 Pagan Kültür öğelerinin Hıristiyan sanatında yeniden yorumlanması ve konulardaki ikonografik değişimler. Resim, heykel ve kabartma örnekler.
7 Katakompların genel özellikleri. Katakomplarda görülen resim programı, semboller ve pagan öğelerdeki ikonografik değişimler.
8 Dura Europos ev kilisesi, genel özellikleri ve duvar resimleri.
9 Erken Hıristiyan sanatında üslup ve ikonografinin genel değerlendirmesi.
10 Ara sınav
11 Geç Antik Çağ Anadolu tarihi çoğrafyasının genel hatları. İmparatorluğun önemli kentleri.
12 İmparatorluğun yeni başkenti İstanbul’un tarihi ve fiziksel yapısı.
13 İstanbul’un meydan ve anıtları.
14 İstanbul’un meydan ve anıtları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Koch, G. Erken Hıristiyan Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007.Türkçe
Mango, Cyril; Bizans Yeni Roma İmparatorluğu; (çev: G.Çağalı Güven), YapıKredi Yayınları, İstanbul, 2008.Türkçe
Grant, M. (çev:Z.İlkgelen) Roma'dan Bizans'a, İ.S.Beşinci Yüzyıl, Homer Yayınları, İstanbul 2000.Türkçe
Talbot-Rice, T. (çev.B.Altınok),Bizans'ta Günlük Yaşam, Göçebe Yayınları, İstanbul 1988.Türkçe
Müller-Wiener,W. (Çev. Ü.Sayın), İstanbul'un Tarihsel Topografyası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.Türkçe
Barker, E. (çev.M.Tunçay) Bizans.Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü ,Dost Yayınları, İstanbul 1982.Türkçe
Georg Ostrogorsky; (Çev: F. Işıltan) Bizans Devleti Tarihi, Türk tarih Kurumu. Ankara 1999.Türkçe
Brown, Peter. Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası. Çev: Turhan Kaşar. Tarih Vakfı Yayını, 2000.Türkçe
Freeman, Charles. Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları. Çev.: Suat Kemal Angı. Dost Kitabevi, 2005. Türkçe
Haldon, John. Bizans Tarih Atlası. Çev: Ali Özdamar. Kitap Yayınevi, 2007.Türkçe
Freely, John. İstanbul’un Bizans Anıtları. Çev: Gülru Tanman. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.Türkçe
Petrus Gyllius. İstanbul’un Tarihi Eserleri. Çev: Erendiz Özbayoğlu. İstanbul: Eren Yayıncılık, 1997.Türkçe
Lowden, John. Early Christian and Byzantine Art. Phaidon, 1997.Türkçe
Kaçar, Turhan; Geç Antik Çağ’da Hıristiyanlık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2009.Türkçe
Grant, Michael; İmparator Konstantin, Akademi Yayınları, (çev: Ş.Şükrü Yiğitler), İstanbul, 2008.Türkçe
Milburn, Robert; Early Christian Art and Architecture, Universty of California Press, 1988. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları