DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEL 135FELSEFİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ2 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Günümüzdeki düşünüş biçiminin ve felsefi düşüncenin tarihsel temellerini göstermek.
Ders İçeriği Mitolojik düşünme biçiminden felsefi düşünmeye geçiş, felsefi düşünüş biçiminin ilkçağ, ortaçağ ve günümüze kadar geçirdiği değişimler; felsefe problemlerinin çağlara göre farklılaşması; felsefi söylemin değişimi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Toplumların mitolojik mirasları hakkında bilgi edinir.
2Toplumların ortaya koyduğu kozmogoni teorilerini öğrenir.
3Kozmogonik ve mitolojik kuramların rasyonelliğini kıyaslar.
4Problemlere bağlı olarak gelişen felsefi kuramlar hakkında bilgiler edinir.
5İleri sürülen teorilere bağlı olarak gelişen temel felsefi disiplinler hakkında bilgi edinir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz1HATİCE ASLI ÇAVUŞOĞLU AKSOY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEL 135 Dersin Adı:  FELSEFİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATİCE ASLI ÇAVUŞOĞLU AKSOY E-Mail:  acavusoglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3504, 296 3504,
Ders Yeri FEF C0216,
Amaç : Günümüzdeki düşünüş biçiminin ve felsefi düşüncenin tarihsel temellerini göstermek.
İçerik : Mitolojik düşünme biçiminden felsefi düşünmeye geçiş, felsefi düşünüş biçiminin ilkçağ, ortaçağ ve günümüze kadar geçirdiği değişimler; felsefe problemlerinin çağlara göre farklılaşması; felsefi söylemin değişimi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Düşünce Tarihinde ilk Mitoloji ve
2 Sümerde Mitoloji ve Kozmogoni
3 Mısırda Mitoloji ve Kozmogoni
4 Grek düşüncesinde mitoloji
5 Homeros ve Hesiod'un destanlarında evren
6 Milet okulu
7 Doğa Felsefesi
8 Ara sınav
9 Elea Okulu
10 Sofistler, doğa felsefesinde insan
11 Sokrates
12 Platon
13 Aristoteles
14 Stoa okulu ve şüphecilik
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU