DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
COG 211TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASI2 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi kavramalarını sağlamak
Ders İçeriği Sosyo-ekonomik tarihinin kaynakları, klasik dönemde ve modernleşme sürecinde toplumsal yapı, toprak sistemi, devlet ve köylü, Osmanlı iktisadi sisteminin temel ilkeleri, çalışma ilişkileri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
7Toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen inkılâpları açıklar.
1Osmanlı Devleti’nin toplumsal yapısını kavrar.
2Osmanlı iktisadi sisteminin temel ilkeleri açıklar.
3Klasik dönemde ve modernleşme sürecinde toplumsal yapı, toprak sistemi, devlet ve köylü ilişkilerini yorumlar.
4Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz eder.
5Bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunur.
6Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01          
ÖK 02          
ÖK 03          
ÖK 04          
ÖK 05          
ÖK 06          
ÖK 07          
Ara Toplam          
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz1NURETTİN BİLGEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  COG 211 Dersin Adı:  TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASI
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri FEF C0211,
Amaç : Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi kavramalarını sağlamak
İçerik : Sosyo-ekonomik tarihinin kaynakları, klasik dönemde ve modernleşme sürecinde toplumsal yapı, toprak sistemi, devlet ve köylü, Osmanlı iktisadi sisteminin temel ilkeleri, çalışma ilişkileri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Coğrafya bilimi ve yardımcı bilimler
3 Coğrafya biliminin gelişim tarihi
4 Tarihi coğrafyanın tanımı,önemi, amacı,öğeleri,konusu ve sınırları
5 Tarihi coğrafyanın gelişimi
6 Dünyada tarihi coğrafya ve Türkiye'de tarihi coğrafya bilimi,
7 Tarihi coğrafyanın kaynakları,
8 Arasınav
9 Tarih öncesi ve tarihi kaynaklar
10 Tarihi coğrafya araştırmalarında mekan,Doğal ortam
11 Tarihi coğrafya araştırmalarında mekan,Beşeri ortam
12 Tarihi coğrafya araştırmalarında metod
13 Tahrir defterlerinde tarihi coğrafya
14 Değerlendirme ve Dönem sonu sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları