DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
COG 303TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI3 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türkiye nüfus ve yerleşme yapısı ve özelliklerinin değerlendirilmesi
Ders İçeriği Türkiye’nin coğrafi konumu, alanı ve sınırları, coğrafi konumun jeopolitik ve jeo stratejik sonuçları; Nüfus artışı, neden ve sonuçlarının tartışılması; nüfus politikaları, neden ve sonuçları; Türkiye nüfusunun yapısı ve özelliklerinin değerlendirilmesi; göçlerin neden ve sonuçlarının tartışılması; Türkiye’de yerleşmenin tarihi gelişimi, kır-şehir ayırımında kullanılan kriterler, kır yerleşmelerinin doğal, kültürel ve ekonomik kaynaklı sorunlarının tartışılması; Kır mesken tipleri, şekilleri ve planları; meskenlerin şekillenmesinde doğal, kültürel ve ekonomik faktörlerin etkilerinin incelenmesi; Türkiye’de şehirleşme ve gelişimi; şehirlerin dağılışı, neden ve sonuçları; Türkiye’de hızlı şehirleşmenin sonuçları ve sorunlarının tartışılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri açıklar,
2Türkiye nüfusunun bölgelere göre dağılımı ve nedenlerini yorumlar,
3Türkiye nüfusunun nitelikleri (yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, vs. ) ve nüfus piramidinin özelliklerini açıklar,
4Türkiye’de yerleşmelerin tarihsel kökenleri ve dağılışını açıklar,
5Türkiye’de kırsal yerleşmelerin dağılış ve fonksiyonlarını bilir,
6Kırsal yerleşmelerin sınıflandırmaları, dönemlik kırsal yerleşmeleri ve Kırsal alanların kalkınma sorunlarını analiz eder,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01          
ÖK 02          
ÖK 03          
ÖK 04          
ÖK 05          
ÖK 06          
Ara Toplam          
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2016-2017 Güz2HASAN KARA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  COG 303 Dersin Adı:  TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2016-2017 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HASAN KARA E-Mail:  hasankara@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3497, 296 3497,
Ders Yeri FEF B0112,
Amaç : Türkiye nüfus ve yerleşme yapısı ve özelliklerinin değerlendirilmesi
İçerik : Türkiye’nin coğrafi konumu, alanı ve sınırları, coğrafi konumun jeopolitik ve jeo stratejik sonuçları; Nüfus artışı, neden ve sonuçlarının tartışılması; nüfus politikaları, neden ve sonuçları; Türkiye nüfusunun yapısı ve özelliklerinin değerlendirilmesi; göçlerin neden ve sonuçlarının tartışılması; Türkiye’de yerleşmenin tarihi gelişimi, kır-şehir ayırımında kullanılan kriterler, kır yerleşmelerinin doğal, kültürel ve ekonomik kaynaklı sorunlarının tartışılması; Kır mesken tipleri, şekilleri ve planları; meskenlerin şekillenmesinde doğal, kültürel ve ekonomik faktörlerin etkilerinin incelenmesi; Türkiye’de şehirleşme ve gelişimi; şehirlerin dağılışı, neden ve sonuçları; Türkiye’de hızlı şehirleşmenin sonuçları ve sorunlarının tartışılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türkiye’nin konumunun Jeopolitik ve Jeostratejik Sonuçları
2 Türkiye nüfus ve nüfus dağılışı
3 Türkiye nüfusunun özellikleri
4 Türkiye nüfus hareketleri
5 Türkiye’de yerleşme
6 Türkiye’de tarım ve hayvancılık
7 Türkiye’de ormancılık
8 Ara sınav
9 Türkiye’de maden yatakları, madencilik ve enerji kaynakları
10 Türkiye’de Sanayi
11 Türkiye’de ulaşım
12 Türkiye’nin turizm etkinlikleri
13 Türkiye’nin dış ticareti
14 Türkiye’nin çevre sorunları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Şahin, C., Doğanay, H. & Özcan, N.A. (2007) Türkiye Coğrafyası, Gündüz Yayıncılık, ISBN: 975Türkçe
Yazıcı, H ve Koca, M.K. (2007), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, PegemA yayıncılık, ISBN:9944Türkçe
Karabağ, S. ve Şahin, S. (2003) Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gündüz eğitim ve yayıncılık, ISBN:975Türkçe
Atalay, İ. (2004) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meta Matbaacılık, ISBN: 975Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU