DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 227OSMANLI SANATINA GİRİŞ - I2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Osmanlı’nın ilk yaşam yerleri ve buralarda oluşturdukları sanatı anlatmak, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemde Anadolu’nun siyasi ve kültürel yapısı ile diğer beylikleri de göz önünde tutarak sanat ortamı hakkında bilgi aktarmaktır.
Ders İçeriği Osmanlı’nın ilk yaşam yerlerini, buralarda oluşturdukları sanat eserleri ve kültür ortamını incelemek.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken Osmanlı Sanatının kaynakları ve ana karakterini örnekleriyle tanımak.
2Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan dönemin mimari özelliklerini açıklamak.
3Tek kubbeli Erken Osmanlı Camilerinin plân özelliklerini ve örneklerini tanımlamak.
4Erken Osmanlı döneminin Ters T planlı yapıları ve örnekleri hakkında detaylı bilgi vermek.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10330
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)3515
Arasınav (Öğrenci)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MUSTAFA BEYAZIT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 227 Dersin Adı:  OSMANLI SANATINA GİRİŞ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MUSTAFA BEYAZIT E-Mail:  mbeyazit@pau.edu.tr, hacivaz@gmail.com, İç Hat:  296 3870,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Osmanlı’nın ilk yaşam yerleri ve buralarda oluşturdukları sanatı anlatmak, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemde Anadolu’nun siyasi ve kültürel yapısı ile diğer beylikleri de göz önünde tutarak sanat ortamı hakkında bilgi aktarmaktır.
İçerik : Osmanlı’nın ilk yaşam yerlerini, buralarda oluşturdukları sanat eserleri ve kültür ortamını incelemek.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sanat kavramı tartışılacak. Türklerin Osmanlı Öncesi kurdukları medeniyetler ve Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu anlatılacak. Osmanlı padişahlarının saltanat dönemleri ve Osmanlı devletinin sınırları üzerinde durulacak. Osmanlı sanatını incelerken kullanacağımız bazı terim ve dönemler açıklanacak.
2 Osmanlı Beyliği’nin ilk yönetim merkezlerinin genel özellikleri anlatılacak. Burada ortaya çıkmaya başlayan Ertuğrul Bey ve Osman Gazi dönemi özgün mimari ve sanat yapılaşması üzerinde durulacak.
3 Tek kubbe ile kapatılan İznik-Hacı Özbek, Hacı Hamza, Bursa Alaeddin camileri tanıtılacak.
4 İznik’te Kırgızlar ve Kırmasti-Lala Şahin Paşa Türbeleri tanıtılacak
5 Bursa’da Emir Hanı ve Gölpazarı’ndaki Mihal Bey Han’ı tanıtılacak and Erken Osmanlı Sanatına katkıları üzerinde durulacak.
6 Murad dönemi kısa tarihçesi ve Bursa Hüdavendigâr külliyesi tanıtılacak.
7 Sultan I. Murad’ın Bursa, Behramkale ve Filibede yaptırdığı camiler, bunların erken Osmanlı camileri içindeki yeri ve önemi anlatılacak.
8 Yıldırım Bayezid devrinin kısa tarihçesi, Mudurnu ve Bergama’da inşa ettirilen camiler ve Issız Han tanıtımı yapılacak.
9 Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Yıldırım Külliyesi ile Edirne Yıldırım Camii anlatılacak.
10 Ara Sınav
11 Bursa-Ulu Camiinin diğer çok destekli yapılarla karşılaştırması yapılacak. Ayrıca, XV. yy. başlarına kadar dönemde inşa edilen Osmanlı yapılarının genel bir değerlendirmesi yapılacak.
12 Erken Osmanlı yan mekanlı yapıları hakkında genel bir değerlendirme yapılacak.
13 Erken Osmanlı Türbeleri hakkında genel bir değerlendirme yapılacak
14 Erken Osmanlı Medreseleri Hakkında genel bir değerlendirme yapılacak
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 1986.Türkçe
E.Hakkı Ayverdi-İ.Aydın Yüksel, İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 1976Türkçe
G. Goodwin, A History of Ottoman Architecture, Londra, 1993.Türkçe
Sedat Çetintaş, Yeşil Cami ve Benzerleri Cami Değildir, İstanbul, 1958.Türkçe
E.Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinin İlk Devri Ertuğrul, Osman Orhan Gaziler, Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezid 630-805 (1230-1402), (2. Baskı), İstanbul 1989.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları