DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TDE 336METİN YAZARLIĞI2 + 04. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Yazı yazmayla ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek
Ders İçeriği Metnin yapısı, metnin işlevleri, iletişimsel amaca, hedef kitleye dayalı olarak metinliğin kodlanmasına etki eden unsurlar, derin yapı-yüzey yapı ilişkileri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Metin yazarlığı, yaratıcı yazarlıkla ilgili terim ve kavramları tanıyabilme,
2Metinleri yapısal, işlevsel, sanatsal bakımlardan çözümleyebilme
3Değişik metin türlerini birbirinden ayırt etme ve farklılıklarını kavrayabilme,
4Konu belirleme, düşünce düzeyinden dil düzeyine aktarabilme ve metin oluşturabilme yeteneği,
5Metinlerde ele alınan konularda yaşamı yansıtabilme, düşündürücü, eğitici, etkileyici konular bulup metileştirebilme yeteneği,
6Düz metinlerle konuşmalı ve görüntülemeye uygun anlatımlı metinler arasında farklılıkları ayırt etme yeteneği,
7Metinleri senaryolaştırma tekniklerini kavrayabilme yeteneği
8Sıradan konularla özgün konuların farklılıklarını kavrayabilme,
9Filmleştirilmesi düşünülen konunun görsel ortama en uygun senaryo metinlerine aktarılabilmesi yeteneği,
10Reklam, belgesel, dizi ve film senaryoları arasındaki temel farklılıkları kavrayabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011111111111
ÖK 022222222222
ÖK 033333333333
ÖK 044444444444
ÖK 055555555555
ÖK 064444444444
ÖK 073333333333
ÖK 082222222222
ÖK 091111111111
ÖK 105555555555
Ara Toplam30303030303030303030
Katkı3333333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)199
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1DİLEK ÇETİNDAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TDE 336 Dersin Adı:  METİN YAZARLIĞI
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DİLEK ÇETİNDAŞ E-Mail:  İç Hat:  296 3485,
Ders Yeri FEF B0006,
Amaç : Yazı yazmayla ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek
İçerik : Metnin yapısı, metnin işlevleri, iletişimsel amaca, hedef kitleye dayalı olarak metinliğin kodlanmasına etki eden unsurlar, derin yapı-yüzey yapı ilişkileri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Metin kavramı ve tanımı
2 Metin türleri ve farklılıkları
3 Düz metinle senaryo metni arasındaki farklılıklar
4 Senaryo yazma teknikleri
5 Senaryo çeşitleri
6 Kısa metrajlı senaryolar
7 Reklam senaryosu yazmak
8 Reklam incelemeleri
9 Senaryo hikayeleri oluşturma
10 Uygulamalı çalışma
11 Film senaryoları üzerinde çalışmalar
12 Uygulamalı çalışma
13 Hikaye, senaryo ile çekim senaryosu arasındaki farklar
14 Uygulamalı çalışma
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları