DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 228OSMANLI SANATINA GİRİŞ - II2 + 04. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı XV. yüzyılın ikinci yarısından, 1520 yılına kadar, Osmanlı devletinin yayılma bölgelerindeki sanat eserleri incelenecektir. Ayrıca Erken Dönem Osmanlı Sanatı’nın mimari ve süsleme yönünden genel bir değerlendirmesi yapılarak Klasik Osmanlı Sanatı’na etkisi üzerinde durulacaktır.
Ders İçeriği Erken dönem Osmanlı mimarisi örneklerini ve bunların geçmişle klasik dönem arasındaki bağlantılarını kapsar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı tarihinde Fetret Dönemi (1402-1413) olarak bilinen zaman diliminde Osmanlı Devletinin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgi edinmek.
2Çelebi Mehmed ve döneminde yapılan sanat eserlerini tanımak
3Edirne’de inşa edilen Üç Şerefeli Camiini tanımak ve Türk Sanatı içindeki yeri ve önemini öğrenmek
4Fatih dönemi tarihi olayları ve bu dönemin önemli mimarlık eserlerinin analizini yapabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11818
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2510
Arasınav188
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1MUSTAFA BEYAZIT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 228 Dersin Adı:  OSMANLI SANATINA GİRİŞ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MUSTAFA BEYAZIT E-Mail:  mbeyazit@pau.edu.tr, hacivaz@gmail.com, İç Hat:  296 3870,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : XV. yüzyılın ikinci yarısından, 1520 yılına kadar, Osmanlı devletinin yayılma bölgelerindeki sanat eserleri incelenecektir. Ayrıca Erken Dönem Osmanlı Sanatı’nın mimari ve süsleme yönünden genel bir değerlendirmesi yapılarak Klasik Osmanlı Sanatı’na etkisi üzerinde durulacaktır.
İçerik : Erken dönem Osmanlı mimarisi örneklerini ve bunların geçmişle klasik dönem arasındaki bağlantılarını kapsar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Geçmiş dönem işlenen konuların genel bir değerlendirmesi yapılacak.
2 Erken Osmanlı Türbeleri hakkında genel bir değerlendirme yapılacak.
3 Yeşil Türbe ve II. Murad Türbesi tanıtılarak, II. Murat Vasiyetnamesinin türbe mimarisi üzerindeki etkileri üzerinde durulacak.
4 Ulu camii tanımı ve erken dönem Osmanlı mimarisinde ulu camiler, Bursa Ulu camii nezdinde tanıtılacak
5 Tek kubbeli veya merkezi planlı camiler anlatılarak plan özellikleri üzerinde durulacak.
6 Osmanlıda şehiriçi ve şehir dışı hanların genel özellikleri üzerinde durulacak
7 Osmanlı'da yıkanma ve hamam, hamamın bölümleri tanıtılacak.
8 Osmanlı sanatında saraylar ve sarayların bölümleri üzerinde durulacak.
9 Osmanlıda defin ve mezar taşları hakkında genel bilgi verilecek.
10 Ara Sınav
11 Osmanlıda şehirlere içme suyu getirilmesi çeşmeler, sebil ve selsebiller hakkında genel bilgiler verilecek.
12 Osmanlıda hat sanatı hakkında genel bilgiler verilecek
13 Osmanlıda minyatür sanatı hakkında genel bilgiler verilecek.
14 Osmanlı paraları (meskukatı) hakkında genel bilgiler verilecek.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986Türkçe
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1997Türkçe
Hakkı Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri, Ankara 1992Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları