DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEL 220İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİ2 + 04. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İslam felsefesinin temel problemlerini tanıtmak.
Ders İçeriği Tanrı’nın varlığı ve deliller, Tanrı’nın sıfatları, yaratılış, Tanrı ve insan hürriyeti, vahiy ve iman konuları üzerine İslâm filozoflarının tartışmaları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İslam felsefesinin problemleri hakkında bilgi verir
2İslam felsefesinin problemlerinin felsefe tarihi içindeki yerini gösterir
3İslam filozoflarının felsefi problemlere bakışlarının özgünlüğünü ortya koyar.
4İslam felsfesinin problemlerine günümüz düşüncesi bağlamında yeniden değerlendirme imkanı elde eder
5İslam felsefesinin düşünce ve kültür dünyasına katkılarını ortaya koyar.
6İslâm felsefesi ve diğer felsefelerin felsefî problemlere bakışı arasındaki farkları gözler önüne serer.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011144121315
ÖK 022144122315
ÖK 033144123315
ÖK 043144123315
ÖK 053144123315
ÖK 064444444444
Ara Toplam16924249141619929
Katkı3244223325

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)199
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1FAZIL KARAHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEL 220 Dersin Adı:  İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FAZIL KARAHAN E-Mail:  fkarahan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3877,
Ders Yeri FEF C0213,
Amaç : İslam felsefesinin temel problemlerini tanıtmak.
İçerik : Tanrı’nın varlığı ve deliller, Tanrı’nın sıfatları, yaratılış, Tanrı ve insan hürriyeti, vahiy ve iman konuları üzerine İslâm filozoflarının tartışmaları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilgi Problemi: Bilginin kesinliği meselesi
2 Bilginin değeri
3 Akıl İlkeleri ve mantık
4 Bilgi bakımından varlık sahaları
5 Tanrı’nın varlığı(İslâm Filozoflarına göre)
6 Tanrı’nın sıfatları
7 Âlemin varlığı
8 Vize
9 Felsefe-din İlişkisi
10 Vahiy ve mucize; Akıl, bilgi, vahiy ve iman ilişkisi
11 İrade ve hürriyet
12 Ahlâk
13 Siyaset ve devlet felsefesi
14 Final Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
KEKLİK, Nihat, Türk İslâm Felsefesi açısından Felsefenin İlkeleri, İstanbul Üniversitesi edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1987 Türkçe
KÜÇÜK, Hasan, İslâm ve Batı Felsefesinde Sistematik Problemler, Dersaâdet Yayınevi, İstanbul, 1974Türkçe
İbn Rüşd, Faslû’l-Makâl (Felsefe-Din İlişkisi), Çev. Bekir Karlığa, İşaret yay. İstanbul, 1992Türkçe
AYDIN, Mehmet, Din FelsefesiTürkçe
İbn Teymiye, İman ÜzerineTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları