DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 308ANADOLU ANTİK KENTLERİ - II2 + 04. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı; Arkaik dönemden itibaren kent ve köy, kavramlarını tanımlamak ve kentleşmenin nerelerde başladığını bilmek, Arkaik dönemde kentleşme ve kent planlaması hakkında bilgi sahibi olmaktır. Dersin hedefi; Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir.
Ders İçeriği Bu derste öncelikli olarak bölge kentleri yapıları ve coğrafi özelliklerine göre anlatılacaktır. Ayrıca İonia, Karia, Lykia, Pisidia, Kilikia ve Pamphylia bölgelerinin önemli kentleri slaytlarla anlatılacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Arkaik dönemden itibaren kent ve köy, kavramlarını tanımlar ve kentleşmenin nerelerde başladığı bilir
2Arkaik dönemde kentleşme ve kent planlaması hakkında fikir yürütebilir
3Klasik Dönem kentlerini oluşturan temel unsurları bilir
4Klasik dönemde kentleşme ve kent planlaması hakkında fikir yürütebilir
5Hellenistik Dönem kentlerini ve kent planlaması hakkında fikir yürütebilir
6Roma Çağında kentleşme ve kent planlaması hakkında fikir yürütebilir
7Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014444444444
ÖK 024444444444
ÖK 034444444444
ÖK 045555555555
ÖK 055555555555
ÖK 065555555555
ÖK 074444444444
Ara Toplam31313131313131313131
Katkı4444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1MUSTAFA BÜYÜKKOLANCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 308 Dersin Adı:  ANADOLU ANTİK KENTLERİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri FEF A0116,
Amaç : Dersin amacı; Arkaik dönemden itibaren kent ve köy, kavramlarını tanımlamak ve kentleşmenin nerelerde başladığını bilmek, Arkaik dönemde kentleşme ve kent planlaması hakkında bilgi sahibi olmaktır. Dersin hedefi; Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir.
İçerik : Bu derste öncelikli olarak bölge kentleri yapıları ve coğrafi özelliklerine göre anlatılacaktır. Ayrıca İonia, Karia, Lykia, Pisidia, Kilikia ve Pamphylia bölgelerinin önemli kentleri slaytlarla anlatılacaktır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Arkaik ve Klasik dönemlerde kent planlaması. Düzenli ızgara kent planlamasının ilk uygulayıcısı olan Hippodamos’un kim olduğu ve Hippodamos tarafından planın uygulandığı ilk kent olan Miletos.
2 Hippodamos ve Miletos kentlerinin incelenmesi. Daha sonra yine Hippodamos tarafından planlandığı iddia edilen Piraeus (Pire) Olyntos, Rhodos, Kos kentleri ve planları.
3 Batı Anadolu’da MÖ 4. yüzyıl ortasında kurulan Priene, Latmos Herakleiası, Knidos kentlerinin kent planlaması yönünden incelenmesi.
4 İtalya’daki ızgara planlı MÖ 5.yüzyıl kentleri olan Selinus, Akragas, Metapontum ve Neapolis kentleri.
5 Batı Anadolu’da ve Mısır’da Büyük İskender’in isteği üzerine kurulan İskenderiye, Yeni Smyrna, Troia-İlion, Aleksandria Troas kentleri.
6 Lysimakhos tarafından kurulan Ephesos, Lysimakheia, Hellenistik Miletos.
7 Seleukoslar tarafından kurulan ızgara planlı kentler: Dura Europos, Antiokheia, Laodikeia, Hierapolis, Stratonikeia.
8 Araziye bağımlı yamaç kentleri: Pergamon, Aigai, Assos, Termessos.
9 Araziye bağımlı olmayan kentler: Perge, Aspendos, Side, Kremna.
10 Anadolu’da, Roma Çağı’nda kentlere eklenen yeni unsurlar.
11 Anadolu’da, Roma Koloni kentleri: Pisidia Antiokheia, Kremna.
12 Avrupa ve Anadolu’dan Roma Çağı kentleri: Roma, Pompei.
13 Suriye ve Ürdün’deki Roma Çağı kentleri ve özellikleri.
14 Afrika’da kurulan Roma Çağı kentleri ve özellikleri.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları