DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
COG 106DÜNYA NÜFUS COĞRAFYASI3 + 04. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Nüfus-coğrafya ilişkisini kavratmak
Ders İçeriği Temel kavramlar; nüfus-coğrafya ilişkisi; dünya nüfus artışı, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde nüfus artışının özellikleri, sonuçlar ve sorunlar; nüfus teorileri ve nüfus politikaları; dünyada nüfus dağılışı, farklı nüfuslanma bölgeleri, neden ve sonuçlarının incelenmesi; nüfusun demografik yapısı, temel kavramlar, demografik yapıyı etkileyen süreçlerin incelenmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.
2Dünya nüfusunun dağılışını ve dağılışı etkileyen faktörleri sorgular.
3Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini yorumlar.
4Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
5Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörleri sorgular.
6Nüfus teorileri ve nüfus politikalarını değerlendirir,
7Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01          
ÖK 02          
ÖK 03          
ÖK 04          
ÖK 05          
ÖK 06          
ÖK 07          
Ara Toplam          
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar2HASAN KARA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  COG 106 Dersin Adı:  DÜNYA NÜFUS COĞRAFYASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HASAN KARA E-Mail:  hasankara@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3497, 296 3497,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : Nüfus-coğrafya ilişkisini kavratmak
İçerik : Temel kavramlar; nüfus-coğrafya ilişkisi; dünya nüfus artışı, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde nüfus artışının özellikleri, sonuçlar ve sorunlar; nüfus teorileri ve nüfus politikaları; dünyada nüfus dağılışı, farklı nüfuslanma bölgeleri, neden ve sonuçlarının incelenmesi; nüfusun demografik yapısı, temel kavramlar, demografik yapıyı etkileyen süreçlerin incelenmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Nüfus İle İlgili Genel Kavramlar ve Teoriler,
2 İnsanlık Tarihi
3 Büyük Göçler
4 Dünya Nüfusunun Gelişimi
5 Nüfus Teorileri
6 Kıta Nüfuslarının Gelişimi
7 Ülkelere Göre Nüfus Gelişimi
8 Ara Sınav
9 Nüfus Sayımları
10 Nüfus Dağılışı ve Yoğunluğu
11 Demografik Yapılar (Yaş, Cinsiyet, Doğum, Ölüm, Ömür Süresi, Sağlık)
12 Eğitim, Dil, Din, Etnik Yapı, Kültürel Yapı, Ekonomik, Azınlık
13 Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Nüfus Politikaları
14 Az Gelişmiş ve Geliş Bölgelerde Nüfus Artış Özellikleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Tümertekin, E-Özgüç, N. 2004, Beşeri Coğrafya, Çantay Kitapevi , İstanbulTürkçe
Tümertekin, E.- Özgüç, N. Coğrafya’da Kavramlar, Çantay Kitapevi, İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları