DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CTL 264UZAKTAKİ YAKINLARIMIZ, SİBİRYA TÜRKLERİ2 + 04. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kuzeydoğu Türk topluluklarının dilleri, edebiyatları, toplumsal özellikleri, tarihleri, inanışları, yaşadıkları coğrafyanın özellikleri.
Ders İçeriği Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ortaöğretimden getirilen Türk Dili grameriyle ilgili bilgileri akademik bakış açısıyla yeniden değerlendirebilme ve geliştirebilme birikimi kazanmak.
2Türk Dilinin seslik (fonetik) özelliklerini bütün ayrıntılarıyla kavrama.
3Dünya dillerinin; bu bağlamda Türk Dilinin yazıldığı gramer ekolünü, anlayışını kavrama birikimi kazanmak.
4Türkiye Türkçesinin gramerinin yazılmasındaki eksiklikleri, metodik yaklaşımları ve çıkış yollarını akademik açıdan görebilme birikimi kazanmak.
5Dil edinimlerini, dilin disiplinler arasındaki yerini ve önemini anlama birikimi kazanmak.
6Türk Dilinin dünya dilleri içindeki fonetik farklılıklarını ve üstünlüklerini görebilme, onlarla karşılaştırabilme birikimi kazanmak.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01          
ÖK 02          
ÖK 03          
ÖK 04          
ÖK 05          
ÖK 06          
Ara Toplam          
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ILMIRA RAGIBOVA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CTL 264 Dersin Adı:  UZAKTAKİ YAKINLARIMIZ, SİBİRYA TÜRKLERİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ILMIRA RAGIBOVA E-Mail:  İç Hat:  296 3644,
Ders Yeri FEF B0008,
Amaç : Kuzeydoğu Türk topluluklarının dilleri, edebiyatları, toplumsal özellikleri, tarihleri, inanışları, yaşadıkları coğrafyanın özellikleri.
İçerik : Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
2 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
3 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
4 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
5 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
6 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
7 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
8 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
9 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
10 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
11 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
12 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
13 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
14 Altay, Saha, Tuva, Hakas Türklerinin toplumsal özellikleri, inançları, dilleri, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçlerde geçirdikleri aşamalar.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU