DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 220ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASI2 + 04. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Coğrafi faktörlerin medeniyeti oluşumundaki tesiri ve tarih-coğrafya ilişkisi konusuna açıklık kazandırmak amaçlanmıştır.
Ders İçeriği Anadolu’nun genel yapısı, Anadolu kültürlerinin oluşumu ve kaynakları, Anadolu kavimleri, Anadolu’daki ilk kültürler ve inanışlar, Anadolu yerleşmeleri ve bu yerleşim yerlerinin genel özellikleri, coğrafi adların ortaya çıkışı ve değişimi konularına değinilmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Anadolu’nun coğrafi özelliklerini öğrenir.
2Coğrafi faktörlerin kültürlerin oluşumundaki rolünü kavrar.
3Medeniyetin oluşumunda coğrafyanın etkisi kavrar
4İlk yer adlandırmalarını öğrenir..
5Modern yer adlandırmalarının tarihi kökenlerini kavrar.
6Coğrafi yapı bağlamında toplumlar arası ticari ilişkileri sentezler
7Anadolu’nun en eski yol şebekesini öğrenir.
8Anadolu’nun doğal geçitlerini öğrenir.
9Kültürel oluşumda coğrafi faktörlerin etkisini kavrar.
10Anadolu toplumlarının siyasal dağılımlarını analiz eder.
11Analitik düşünme ve sentez yapma becerisini kazanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014253215234
ÖK 025321523412
ÖK 033215234125
ÖK 041325242534
ÖK 052352514142
ÖK 063521425342
ÖK 075321425354
ÖK 084512525423
ÖK 093215234153
ÖK 105231425341
ÖK 112142352145
Ara Toplam37312828382744283735
Katkı3333324333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1YUSUF KILIÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 220 Dersin Adı:  ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASI
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YUSUF KILIÇ E-Mail:  ykilic@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3639, 6711282, 296 3639,
Ders Yeri FEF B0006,
Amaç : Coğrafi faktörlerin medeniyeti oluşumundaki tesiri ve tarih-coğrafya ilişkisi konusuna açıklık kazandırmak amaçlanmıştır.
İçerik : Anadolu’nun genel yapısı, Anadolu kültürlerinin oluşumu ve kaynakları, Anadolu kavimleri, Anadolu’daki ilk kültürler ve inanışlar, Anadolu yerleşmeleri ve bu yerleşim yerlerinin genel özellikleri, coğrafi adların ortaya çıkışı ve değişimi konularına değinilmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kaynakça
2 Tarihi Coğrafya nedir?
3 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası
4 Coğrafi şartların kültürel yapıya etkisi
5 Coğrafi şartların siyasi yapıya etkisi
6 Coğrafi şartların sosyal yapıya etkisi
7 Coğrafi şartların snat ve mimariye etkisi
8 Coğrafi şartların ekonomiye etkisi
9 Anadolu'nun doğal geçitleri
10 Anadolu yol sistemi
11 Haritalarla Anadolu uygarlıkları
12 Anadolu yer ve yöre adları
13 Tarihi coğrafya ilgili Antik kaynaklar
14 genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları