DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 212ALTINORDU VE TİMURLAR TARİHİ2 + 04. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Deşt-i Kıpçak sahasında kurulan Altınordu Devleti ve sonrasında yine aynı coğrafyada kurulan hanlıkların Türk kültürünün yayılmasına neden olduğu, Timur’un Türkistan ve Anadolu coğrafyasında, Babür’ün Hindistan’da oynadığı rol anlatılacaktır.
Ders İçeriği Altınordu, Timurlular, Kazan, Kasım, Astrahan, Sibir, Kırım, Buhara hanlıkları, Babür Devleti, Hive, Hokand hanlıkları ve sosyal teşkilatları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Liderlik ve Cengiz Han’ın liderliğinin çocuklarındaki tezahürlerini değerlendirme becerilerinin kazandırılması.
2Türklerin Cengiz Han’ın askerî ve idarî bünyesine katkılarıyla oluşan sosyolojik etkilerini anlayabilme ve bütüncül bakabilme becerisi kazanma.
3Doğu ve Batı arasında yaşanan siyasî ilişkileri değerlendirme ve eleştirel gözlemleme becerisi kazandırma.
4Altınordu Hanlığı’nın Türkleşme sürecini anlama ve analiz etme becerisi kazanma
5Altınordu Hanlığı’nın yıkılmasından sonra kurulan Türk hanlıklarında yaşanan hâkimiyet mücadelesinin etkilerini anlayabilme ve eleştirel bakabilme becerisi kazanma.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015342535353
ÖK 024352153215
ÖK 032142353214
ÖK 041532425325
ÖK 053542531523
Ara Toplam15172010181817151120
Katkı3342443324

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1YUSUF ZİYA BİLDİRİCİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 212 Dersin Adı:  ALTINORDU VE TİMURLAR TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT YUSUF ZİYA BİLDİRİCİ E-Mail:  yziya@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3636, 296 3636,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : Deşt-i Kıpçak sahasında kurulan Altınordu Devleti ve sonrasında yine aynı coğrafyada kurulan hanlıkların Türk kültürünün yayılmasına neden olduğu, Timur’un Türkistan ve Anadolu coğrafyasında, Babür’ün Hindistan’da oynadığı rol anlatılacaktır.
İçerik : Altınordu, Timurlular, Kazan, Kasım, Astrahan, Sibir, Kırım, Buhara hanlıkları, Babür Devleti, Hive, Hokand hanlıkları ve sosyal teşkilatları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Cengiz İmparatorluğu Batı Seferi ve Etkileri
2 Altınordu Hanlığı ve Türkleşme Süreci
3 Altınordu-İlhanlı Hanlığı İlişkileri ve Anadolu’da Moğollar
4 Timurlular Devleti
5 Kazan Hanlığı
6 Kasım Hanlığı
7 Astrahan Hanlığı
8 Sibir Hanlığı
9 Kırım Hanlığı
10 Buhara Hanlığı
11 Babür Devleti
12 Hive Hanlığı
13 Hokand Hanlığı
14 Türk Hanlıklarının Ortadan Kalkma Nedenleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları