DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 221ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ2 + 04. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı XI-XV. Asırlar arasında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik evriminin ve Ortaçağ Avrupa Medeniyeti’nin kavranması.
Ders İçeriği Kavimler Göçü sonucu kurulan Cermen Devletleri, Frank Devleti, Kutsal Roma İmparatorluğu, imparatorluk tacı ve kilise, bu iki gücün çatışması, Haçlı Seferleri, feodal düzen, geç Ortaçağ’da şehirlerin siyasal güçlerinin artışı, feodal düzenin çözülmesi, ulusal krallıklar anlatılmaktadır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Roma İmparatorluğu’nun dağılma sürecinden sonra Avrupa siyasi haritasını inceleyerek, Cermen göçleri ve bu göçler sonucu kurulan yeni yapıları kavrar.
2Karolenj İmparatorluğu ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun gelişimini değerlendirerek Orta Çağ Avrupa’sının siyasi yapı özelliğini öğrenir.
3Feodaliteyi ve bu sistemin getirdiği, siyasi, askeri, sosyal yapıları ve kurumlarını inceleyerek Orta Çağ Avrupa’sı için önemini tahlil eder.
4Haçlı seferleri hakkında bilgi birikimi kazanarak, Haçlı seferlerinin kültürel ve ekonomik etkilerini değerlendirir
5Katolik Kilisesi’nin kurumlaşmasını, Doğu ile Batı Kiliselerinin arasındaki ayrışmayı sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrar.
6Ortaçağın şehir kültürünü, ticaret ve zanaat kurumlarını, tarımsal üretim gibi ekonomik ilişkilere yön veren yapıları öğrenir.
7Şövalyelik kültürünün gelişimi ele alarak, şövalyeliğin sosyal, siyasi ve askeri boyutlarını değerlendirir.
8XI. ve XII. yüzyıllarda Avrupa’yı yeniden toparlanma sürecine sokan gelişmeler hakkında bilgi kazanarak bu süreçleri tartışır.
9XIV. yüzyıldaki büyük veba salgını (Kara Ölüm), cadı avı v.b. sosyal, kültürel olayları öğrenir.
10Coğrafi Keşifler sürecini ele alarak bu sürecin sonuçlarını Doğu-Batı siyasi ve ekonomik ilişkileri doğrultusunda tartışır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011111111111
ÖK 022222222222
ÖK 032222222222
ÖK 042222222222
ÖK 054444444444
ÖK 064444444444
ÖK 074444444444
ÖK 083333333333
ÖK 094444444444
ÖK 105555555555
Ara Toplam31313131313131313131
Katkı3333333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11313
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MURAT ORHUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 221 Dersin Adı:  ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT ORHUN E-Mail:  etruscan@mynet.com, muratorhun@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3662, 296 3662,
Ders Yeri FEF A0211,
Amaç : XI-XV. Asırlar arasında Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik evriminin ve Ortaçağ Avrupa Medeniyeti’nin kavranması.
İçerik : Kavimler Göçü sonucu kurulan Cermen Devletleri, Frank Devleti, Kutsal Roma İmparatorluğu, imparatorluk tacı ve kilise, bu iki gücün çatışması, Haçlı Seferleri, feodal düzen, geç Ortaçağ’da şehirlerin siyasal güçlerinin artışı, feodal düzenin çözülmesi, ulusal krallıklar anlatılmaktadır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ortaçağ kavramı, Ortaçağ Avrupasını oluşturan etmenler, ortaçağ nedir ne değildir?
2 Kavimler Göçü, Roma Uygarlığı, Hristiyan felsefesi, Batı Roma Devleti'nin çöküşünü oluşturan etmenler
3 Batı Roma'nın çölüşü, Cermen Kavimleri
4 Erken Ortaçağ Avrupasında Orta Asyalı Kavimler; Avrupa Hunları; Avarlar
5 Merkezi Avrupa; Frank Krallığı, Merovenjler, Karolenjler
6 İspanya'da Müslüman Hakimiyeti; İngiltere
7 Vikingler; Slavlar; Rusya; Polonya
8 Orta Dönem Ortaçağ Avrupasında Fransa ve Almanya
9 Normanlar ve İngiltere
10 İspanya ve İtalya
11 Ortaçağ Avrupasında Feodalite
12 Haçlı Seferleri; Papalık ve hukuk
13 Ortaçağda üretim, ziraat ve din
14 Geç dönem Avrupasında Yenilikler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Umberto Eco, Ortaçağ, Barbarlar-Hristiyanlar-Müslümanlar, Alfa Yay., İstanbul 2014.Türkçe
Susan Wise Bauer, Ortaçağ Dünyası, Alfa Yay., İstanbul 2014.Türkçe
Muammer Gül, Ortaçağ Avrupa Tarihi, Bilge Kültür-Sanat Yay., İstanbul 2009.Türkçe
Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İletişim Yay., İstanbul 2005.Türkçe
Steven A. Epstein, Geç Dönem Ortaçağ Avrupası, İstanbul Bilgi Ünv. Yay., İstanbul 2014.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları