DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 350OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ - II2 + 06. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Tanzimat döneminden itibaren I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte Osmanlı ıslahatlarının niteliğini kavrayarak farklı görüşler ışığında Osmanlı yenileşmesini ve uygulama sahalarındaki gelişmeleri kavratmak.
Ders İçeriği Tanzimat dönemi reformları, reformlardaki zihniyet, reform döneminin genel karakteri, entelektüel alandaki yansımaları, reformların hukuki, idari, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki uygulamaları, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemleri konuları bu dersin içeriğini oluşturur
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1III. Selim dönemi ıslahatlarını ve bu dönemle birlikte Osmanlı ıslahat zihniyetinde görülen değişimi farklı görüşler ışığında değerlendirir.
2II. Mahmut dönemi reformlarını inceleyerek Tanzimat döneminin başlangıcı ve karakteri hakkında değerlendirmeler yapar.
3Tanzimat fermanının hukuksal niteliğini, içeriğini ve anlamını tahlil eder.
4Tanzimat dönemindeki siyasi ortamın reformlara olan etkisini saptayacak tartışmalar yapar.
5Tanzimat dönemi reformlarının hukuki, idari, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki uygulamalarını inceler
6Tanzimat dönemi reform zihniyetini ve reformların entelektüel alandaki yansımalarını, bu dönemde ortaya çıkan çeşitli düşünce akımları ile birlikte değerlendirir
7I. Meşrutiyet dönemi ile Kanun-ı Esasi’nin Osmanlı idari ve hukuki düzenindeki anlamını ve sonuçlarını tahlil eder.
8II. Abdülhamit dönemindeki reform hareketlerini ve bu dönemin genel karakterini ele alarak değerlendirmeler yapar.
9II. Meşrutiyet dönemi gelişmeleri hakkında değerlendirmeler yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 012531523413
ÖK 024532142531
ÖK 033521425315
ÖK 042453214523
ÖK 053524125321
ÖK 061245321114
ÖK 075552223334
ÖK 081552233441
ÖK 095231425314
Ara Toplam26383221242031311826
Katkı3442323323

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1DURMUŞ AKALIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 350 Dersin Adı:  OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DURMUŞ AKALIN E-Mail:  dakalin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3496, 296 3496,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Tanzimat döneminden itibaren I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte Osmanlı ıslahatlarının niteliğini kavrayarak farklı görüşler ışığında Osmanlı yenileşmesini ve uygulama sahalarındaki gelişmeleri kavratmak.
İçerik : Tanzimat dönemi reformları, reformlardaki zihniyet, reform döneminin genel karakteri, entelektüel alandaki yansımaları, reformların hukuki, idari, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki uygulamaları, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemleri konuları bu dersin içeriğini oluşturur
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 XVIII. Yüzyılda Reform Hareketleri
2 III. Selim Dönemi
3 III. Selim Dönemi
4 II. Mahmud Dönemi Yenileşmeler
5 Tanzimat Fermanı
6 Tanzimat Fermanı
7 Islahat Fermanı
8 Sultan Abdülaziz Dönemi
9 Sultan Abdülaziz Dönemi
10 Arasınav
11 Osmanlı Devleti'nde I. Meşrutiyet
12 II. Abdülhamid
13 Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet
14 Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları