DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 243BİZANS TARİHİ2 + 03. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Üzerinde yaşadığımız ülke bir zamanlar merkezi bugünkü İstanbul’da olan farklı kültür ve dilden imparatorlar tarafından yönetilmişti. Türklerin Anadolu ve Balkanların hakim unsuru olmaları, buralarda bulunan siyasal ünitelerin sonunu getirmiş olmakla birlikte, buralarda yaşayan halkın kültürünün de sonunu getirmiş değildir. Dolayısıyla günümüzde Türk kültürü olarak benimsediğimiz milli kültürümüz içerisinde ülkemizin eski sakinlerinin katkılarının olduğu bir gerçektir. Sadece bu nedenlerden dolayı Bizans’ın, Anadolu üzerindeki bin yıllık tecrübesini tanımak Türkler açısından önemlidir. Bu çerçeveden bakıldığı zaman, bu dersin temel amacı kronolojik ve tematik olarak, öğrencilerde ‘Bizans Tarihi’ kavramını geliştirmektir. Öğrencilerin Bizans Tarihinin temel tartışma konuları, kaynakları ve Bizans Tarihinin çalışma metotları üzerinde eleştirel bakış açısı geliştirmelerini sağlamak bir diğer amacıdır. Ayrıca öğrencilerin, Bizans Tarihi’nin farklı alanları üzerinde analitik bakış açısı geliştirmelerini ve bağımsız çalışma yapabilmeleri, dersin ulaşmak istediği hedefler arasındadır.
Ders İçeriği M.S. IV-XV. Yüzyıllar arasında Bizans, siyasi, dini, ve kültür tarihi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bizans’ın Roma’nın nasıl devamı olduğunu kavratır
2Bizans dünyasının dini tartışmalarının siyasal yönlerini ve kültürel temellerini kavratır
3Bizans Batı ilişkilerini açıklayarak Batılıların Bizansı nasıl doğulu gördüklerini kavratır
4Bizans –Sasani –İslam ve Türkler arasındaki kompleks ilişkileri öğretir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015423541253
ÖK 023214523521
ÖK 034253512452
ÖK 041523523412
Ara Toplam13131013209915138
Katkı3333522432

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11313
Ödevler155
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MURAT ORHUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 243 Dersin Adı:  BİZANS TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT ORHUN E-Mail:  etruscan@mynet.com, muratorhun@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3662, 296 3662,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : Üzerinde yaşadığımız ülke bir zamanlar merkezi bugünkü İstanbul’da olan farklı kültür ve dilden imparatorlar tarafından yönetilmişti. Türklerin Anadolu ve Balkanların hakim unsuru olmaları, buralarda bulunan siyasal ünitelerin sonunu getirmiş olmakla birlikte, buralarda yaşayan halkın kültürünün de sonunu getirmiş değildir. Dolayısıyla günümüzde Türk kültürü olarak benimsediğimiz milli kültürümüz içerisinde ülkemizin eski sakinlerinin katkılarının olduğu bir gerçektir. Sadece bu nedenlerden dolayı Bizans’ın, Anadolu üzerindeki bin yıllık tecrübesini tanımak Türkler açısından önemlidir. Bu çerçeveden bakıldığı zaman, bu dersin temel amacı kronolojik ve tematik olarak, öğrencilerde ‘Bizans Tarihi’ kavramını geliştirmektir. Öğrencilerin Bizans Tarihinin temel tartışma konuları, kaynakları ve Bizans Tarihinin çalışma metotları üzerinde eleştirel bakış açısı geliştirmelerini sağlamak bir diğer amacıdır. Ayrıca öğrencilerin, Bizans Tarihi’nin farklı alanları üzerinde analitik bakış açısı geliştirmelerini ve bağımsız çalışma yapabilmeleri, dersin ulaşmak istediği hedefler arasındadır.
İçerik : M.S. IV-XV. Yüzyıllar arasında Bizans, siyasi, dini, ve kültür tarihi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş, konular ve kaynaklar
2 Roma Arkaplanı: IV. yyda Roma İmparatorluğu
3 Theodosius hanedanıs ve Roma'da Ayrılan Yollar
4 Justinianus Çağında Doğu ve Batı Roma
5 Heraclius ve Bizans'ın doğuşu
6 Islam istilaları ve Bizans
7 Makedonya Hanedanı ve Bizans'ın yeniden doğuşu
8 Haçlılardan Önce Bizans Dünyası
9 Haçlılar ve Bizans
10 Ara sınav
11 Bizans ve Selçuklular
12 Bizans ve Osmanlılar
13 Bizans Dünyasında Kilise ve Devlet
14 Bizans Devlet yapısı ve genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
T. Gregory, Bizans TarihiTürkçe
P. Lemerle, Bizans TarihiTürkçe
Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti TarihiTürkçe
T. Gregory, Bizans TarihiTürkçe
P. Lemerle, Bizans TarihiTürkçe
Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti TarihiTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları