DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 405TÜRKİYE CUMHUR.TAR.GİR.2 + 07. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Osmanlı Devleti’nin yıkılış ve yok oluşu ve imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin mantığını kavratmak.
Ders İçeriği I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa ve Ortadoğu, Kafkaslar’daki siyasi ve ekonomik durum hakkında bilgi verildikten sonra, devletleri I. Dünya Savaşı’na götüren sebeplere değinilmekte, ardından I. Dünya Savaşı sonrasında yapılan antlaşmalar bu kapsamda Mondros Ateşkesi ve ulusal direnişin başlangıç sembolü olan M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi anlatılmaktadır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecini etkileyen iç dinamikler ortaya konulur ve analiz edilir
2Osmanlı Devleti’nin yıkılışını etkileyen dış dinamikler ortaya konulur ve analiz edilir
3Osmanlı’nın yıkılış döneminde Avrupa ve Dünya’daki gelişmeler ve değişim süreci kavranır
4Osmanlı modernleşme hareketleri ve bunun yeni rejime katkıları
5öğrencilere analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011111111111
ÖK 024444444444
ÖK 035555555555
ÖK 045555555555
ÖK 055555555555
Ara Toplam20202020202020202020
Katkı4444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1UMUT KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 405 Dersin Adı:  TÜRKİYE CUMHUR.TAR.GİR.
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT UMUT KARABULUT E-Mail:  umutkarabulut@windowslive.com, ukarabulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3643,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : Osmanlı Devleti’nin yıkılış ve yok oluşu ve imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin mantığını kavratmak.
İçerik : I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa ve Ortadoğu, Kafkaslar’daki siyasi ve ekonomik durum hakkında bilgi verildikten sonra, devletleri I. Dünya Savaşı’na götüren sebeplere değinilmekte, ardından I. Dünya Savaşı sonrasında yapılan antlaşmalar bu kapsamda Mondros Ateşkesi ve ulusal direnişin başlangıç sembolü olan M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi anlatılmaktadır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Genel Yapısı.
2 Osmanlı Devleti'nin Yıkılma Nedenleri, Osamnlı Devleti'nde Tanzimat ve Islahat Çalışmaları.
3 .Dünya Savaşı Öncesi Toprak Kayıpları ve Bölgesel Savaşlar.I.dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Başlaması.
4 I.Dünya Savaşı'nda Cepheler, Gizli Anlaşmalar ve Savaşın Sonuçları.
5 Mondros Mütarekesi ve Uygulamaları, Mütareke sonrası Osmanlı başkenti İstanbul.
6 Mütareke Sonrası Anadolu. Havza ve Amasya Genelgeleri.
7 Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri
8 Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali.
9 Ara Sınav
10 TBMM'nin açılması, I.TBMM Dönemi'nde ülke yönetimi.
11 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cepheleri.
12 I.ve II.İnönü Savaşları, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri.
13 Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması.
14 Saltanat'ın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İnkılap Dersleri, Süleyman İnan, Ercan Haytoğlu, Umut Karabulut, Sezen Karabulut, Cengiz Akseki, vd.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları