DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 306SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - II2 + 06. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı, Yeniçağdan 20 yyla kadar batı medeniyet ve siyasi düşünce tarihinin ana hatlarıyla öğrenilmesidir. Bu bağlamda Rönesans, Reform, Aydınlanma döneminden 20 yy sonuna kadar batı toplumsal kurumlarında ve düşüncesindeki değişim- dönüşümün ana hatları, bu değişimin ana aktörü olan düşünürler, önerileri öğrenilecektir. Böylece Batı siyasal kurumları ve demokrasinin oluşması f anlaşılacaktır.
Ders İçeriği Aydınlanma düşüncesinin ve Fransız ihtilalinin sosyo-ekonomik, siyasi sebepleri, Sanayi Devrimi, Kapitalizm, Liberalizm; Kapitalizm’e İngiltere, Fransa ve Almanya’daki ilk tepkiler; Karl Marx ve Sosyalizm konuları anlatılmaktadır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yeniçağda sosyo-ekonomik gelişmeler
2Burjuvanın gelişimi ve doğurduğu sonuçlar
3Rönesans düşünürleri Machiavelli, Jean Bodin, diğerleri
4Reform
5Martin Luther, Jean Calvin, Thomas Münzer
6Thomas Hobbes, John Locke
7Aydınlanma Dönemi
8İhtilal öncesi düşünürler, Montesquieu, Rousseau, ansiklopedistler
9Ara sınav
10Fransız İhtilali sebebleri, sonuçları, 1830, 1840 ihtilalleri
11Pozitivizm
12Pozitivizmin etkileri
13Sosyalizm
14Sosyalizm

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015234123524
ÖK 023252412523
ÖK 034253531425
ÖK 042353541523
ÖK 051535452343
ÖK 062124353435
ÖK 073523541514
ÖK 085325235354
ÖK 093535341524
ÖK 104253524153
ÖK 115342341234
ÖK 125325425312
ÖK 135432145452
ÖK 144532145412
Ara Toplam51454748464739533848
Katkı4333333433

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1AYFER ÖZÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 306 Dersin Adı:  SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR AYFER ÖZÇELİK E-Mail:  aozcelik@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3569,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : Dersin amacı, Yeniçağdan 20 yyla kadar batı medeniyet ve siyasi düşünce tarihinin ana hatlarıyla öğrenilmesidir. Bu bağlamda Rönesans, Reform, Aydınlanma döneminden 20 yy sonuna kadar batı toplumsal kurumlarında ve düşüncesindeki değişim- dönüşümün ana hatları, bu değişimin ana aktörü olan düşünürler, önerileri öğrenilecektir. Böylece Batı siyasal kurumları ve demokrasinin oluşması f anlaşılacaktır.
İçerik : Aydınlanma düşüncesinin ve Fransız ihtilalinin sosyo-ekonomik, siyasi sebepleri, Sanayi Devrimi, Kapitalizm, Liberalizm; Kapitalizm’e İngiltere, Fransa ve Almanya’daki ilk tepkiler; Karl Marx ve Sosyalizm konuları anlatılmaktadır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eski Yunan site devletleri, siyasi ve sosyal gelişmeler
2 İonya filozofları
3 Heraklitos ve Demokritos
4 Sofizm ve sofistler
5 Protogoras, Sokrates, Kynikler,
6 Platon, Platon’un siyaset felsefesi
7 Aristotales ve siyaset felsefesi
8 Roma Devleti
9 Ara sınav
10 Patrci-Plep Mücadeleleri, Roma Hukuku’nun oluşması,
11 Polybus, Cicero, Seneca
12 Hristiyanlığın doğuşu ve gelişimi
13 Hristiyan Düşüncesi
14 Feodalizm
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları