DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 318ÖN ASYA KÜLTÜRÜ TARİHİ2 + 06. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Modern dünya medeniyetinin oluşumunda Eski Ön Asya medeniyetlerinin etkisi ve İlk dünya medeniyetinden günümüze kültür etkileşmelerinin bir sentezi oluşturma hedeflenmektedir.
Ders İçeriği Ön-Asya medeniyetlerinin genel özellikleri, ortaya çıkışları, yarattıkları kültürler ve bu kültürlerin günümüze yansımalarına değinilmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eski Ön Asya medeniyetlerinin genel özelliklerini öğrenir
2Eski Ön Asya kültürlerinin günümüze yansımalarını öğreni
3Doğu-batı kültürel etkileşimi sentezini çıkarır.
4Eski Ön Asya dünyasının coğrafi özelliklerini kavrar.
5Kültürlerin ilk oluşum evresini öğrenir.
6Kafkas kültürlerinin Ön Asya toplumlarına etkisini kavrar.
7İnanç sistemlerindeki etkileşimi sentezler.
8Ticari faaliyetlerin kültür taşıyıcılığındaki önemini kavrar.
9Kültürel oluşumda coğrafi faktörlerin etkisini kavrar.
10Modern kültürün oluşum safhalarını öğrenir.
11Analitik düşünme ve sentez yapma becerisini kazanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015432152412
ÖK 023125241235
ÖK 035312425315
ÖK 044252312531
ÖK 051253214523
ÖK 065123412531
ÖK 073425314523
ÖK 082535124234
ÖK 093214523152
ÖK 104231523421
ÖK 113525455345
Ara Toplam38312937342635392932
Katkı3333323433

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1YUSUF KILIÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 318 Dersin Adı:  ÖN ASYA KÜLTÜRÜ TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YUSUF KILIÇ E-Mail:  ykilic@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3639, 6711282, 296 3639,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : Modern dünya medeniyetinin oluşumunda Eski Ön Asya medeniyetlerinin etkisi ve İlk dünya medeniyetinden günümüze kültür etkileşmelerinin bir sentezi oluşturma hedeflenmektedir.
İçerik : Ön-Asya medeniyetlerinin genel özellikleri, ortaya çıkışları, yarattıkları kültürler ve bu kültürlerin günümüze yansımalarına değinilmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kaynakça
2 Ön Asya coğrafyası
3 Ön Asya kültürleri
4 Ön Asya Mitolojisi
5 Ön Asya Dini
6 İç Asya'dan Ön Asya'ya olan kültür akımları
7 Karaz Kültürü
8 Ön Asya toplumları arasında kültür etkileşimi
9 Ön Asya Kültürlerinin batı toplumlarına tesiri
10 Eski Ön Asya arşivleri
11 Kültür taşıcısı olarak Hurriler
12 Kültür taşıcısı olarak Fenikeliler
13 Ön Asya Kültürlerinin günümüze yansımaları
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları