DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 316MISIR`DA TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ2 + 06. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Mısır’da kurulan Türk devletlerinin Türk ve Dünya tarihindeki siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan yeri ve önemini anlatmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Memluk sistemi, Mısır’da kurulan Türk devletleri Tolunoğulları, İhşidiler iç ve dış siyasetleri, kültür ve medeni hayatları, Zengiler ve Eyyubilerin Mısır Fatımi Devletine son verip İdareyi ele alma süreçleri, Haçlı Seferleri ve Haçlı kontluklarıyla siyasi ve ekonomik ilişkiler. Memluk Devleti’nin kuruluşu ve iç ve dış siyaseti.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tolunoğulları ve İhşidiler Devletlerinin kuruluşunu sağlayan coğrafi, siyasi, sosyal ve ekonomik etkenleri analiz eder.
2İhşidiler ve Tolunoğulları Devletlerini idari yapı, kültür ve medeniyet tarihi bakımından karşılaştırır, Mısır tarihindeki önemlerini tespit eder ve değerlendirir.
3Orta doğu da Haçlı seferleri ve faaliyetlerini öğrenir, seferlerin bölgedeki sonuçlarını inceler.
4Eyyubilerin Türk, İslam ve dünya tarihindeki yerini değerlendirir, siyasi ve medeniyet tarihini öğrenir, değerlendirir.
5Memluk Devleti’nin kuruluşunu sağlayan siyasi ve sosyal gelişmeleri ve Devletin siyasi yapısını inceler.
6Memluk Devleti’nin Türk ve dünya tarihindeki yerini kavrar, analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015455555455
ÖK 024455455554
ÖK 035544555555
ÖK 044555544545
ÖK 054555455445
ÖK 065544553323
Ara Toplam27282828282927262527
Katkı5555555445

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1DURMUŞ AKALIN
Detay 2017-2018 Bahar1ZÜLAL KELEŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 316 Dersin Adı:  MISIR`DA TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DURMUŞ AKALIN E-Mail:  dakalin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3496, 296 3496,
Ders Yeri FEF A0216, FEF B0109,
Amaç : Mısır’da kurulan Türk devletlerinin Türk ve Dünya tarihindeki siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan yeri ve önemini anlatmak amaçlanmaktadır.
İçerik : Memluk sistemi, Mısır’da kurulan Türk devletleri Tolunoğulları, İhşidiler iç ve dış siyasetleri, kültür ve medeni hayatları, Zengiler ve Eyyubilerin Mısır Fatımi Devletine son verip İdareyi ele alma süreçleri, Haçlı Seferleri ve Haçlı kontluklarıyla siyasi ve ekonomik ilişkiler. Memluk Devleti’nin kuruluşu ve iç ve dış siyaseti.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 kaynaklar dersin içeriği ve işleniş yöntemi, Memlûk sistemi
2 Tolunoğulları Devleti siyasi tarihi, Devlet teşkilatı sosyo-ekonomik yapısı, kültür hayatı
3 3. Tolunoğullarının yıkılıp, İhşdiler’in kuruluşuna kadar Mısır’ın sosyal, siyasi ve ekonomik durumu, İhşidilerin menşei, siyasi tarihi, Devlet teşkilatı, sosyal ekonomik yapısı ve kültür hayatı
4 4. Fatimi devletinde Türklerin yeri, Eyyûbilerin kuruluşu Selahattin Eyyûbi dönemi Haçlı seferleri, iç ve dış siyaset meseleleri
5 5. Selahattin Eyyûbi ‘den sonra Devletin siyasi sosyal ve ekonomik yapısı
6 6. Memlûklerin Mısır’da yönetimi ele geçirme süreci, Bahri Memlüklerin kuruluşu. Aybek ve Kutuz dönemleri Haçlılarla ve ilhanlılarla ilişkiler
7 7. Baybars dönemi Devlet’in yeniden yapılanması, Antakya’nın Haçlılardan alınması, Anadolu Selçuklu ve Beyliklerle ilişkiler, Anadolu’da Moğol tahakkümüne son verme girişimi…
8 8. Muhammet b. Kalavun dönemi siyasi sosyal ve ekonomik yapı, Kalavun’un oğulları ve torunları dönemi, Memlûk grupları arasında mücadele iç istikrarın bozulması ,Anadolu beylikleriyle ilişkiler
9 Burcî Memlûklerin saltanatı ele geçirmesi, Berkuk devri Anadolu Beylikleri , Timur ve Osmanlılarla ilişkiler..
10 Akdeniz’de üstünlük mücadelesi, Barsbay dönemi Kıbrıs’ın fethi Çakmak dönemi Rodos seferleri. Devletin iç bünyesinde siyasi ve iktisadi zaafiyet Akdeniz’de üstünlük mücadelesi, Barsbay dönemi Kıbrıs’ın fethi Çakmak dönemi Rodos seferleri. Devletin iç bünyesinde siyasi ve iktisadi zaafiyet
11 Ara Sınav
12 12. Kayıtbay dönemi, Kuzey Suriye ve G.Doğu Anadolu’da Memlûklere tâbi Türkmenlerin isyanı, içte istikrarsızlık Kansuh el- Guri Dönemi, iktisadi çöküş, iç mücadeleler, Poretekizlerle mücadele, Osmanlılarla ilişkiler
13 13. Osmanlı – Memlûk gerginliği, Merci Dâbık ve Ridâniye Savaşları, Osmanlı Devleti’nin Mısır’a hâkim olması.
14 14. Memlûk Devleti’nde idari teşkilat, Divanlar, Saray teşkilatı, Bilim….
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Yeni Türkiye Yayını Türkler,c.VI’daki ilgili makalelerTürkçe
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi,Ed.Hakkı Dursun Yıldız,C.VITürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları