DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 336OSMANLI TARİH YAZICILIĞI - II2 + 06. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1600-1900 Osmanlı tarihyazıcılığının meselelerini kavratmak
Ders İçeriği 1600-1900 Osmanlı tarihyazıcılığının temel kişileri ve meseleleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Geç dönem Osmanlı tarih yazıcılığı: Biyografik ve bibliyografik bir giriş yapılır
2Geç dönem Osmanlı tarihçiliğinin doğasına yönelik bilgiler verilir.
3Geç dönem Osmanlı tarihçilerinin eserlerinden örnekler gösterilir.
4Geç dönem Osmanlı tarih yazarlarının eserleri mukayeseli incelenir
5Dersin kapsamının denk geldiği tarihsel kesite ait tarih eserlerinden örnekler incelenir.
6İncelenen eserlerin yazarlarının kimliklerine dair araştırmalar paylaşılır.
7İncelenen eserler tarihsel kontekstleri içerisinde anlamlandırılır.
8Osmanlı tarih yazımında dönemsel değişim dinamikleri değerlendirilir.
9Osmanlı tarih yazımı ile Osmanlı siyasetinin kesişme noktaları üzerinde durulur.
101900’lere gelindiğinde Osmanlı tarihçiliğinin doğası üzerinde durulur.
111600-1900 tarihlerinde Osmanlı tarih yazımının doğası üzerinde genel değerlendirme yapılır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014532152435
ÖK 025315234152
ÖK 033152354213
ÖK 043242535341
ÖK 052423153152
ÖK 061535242534
ÖK 074315234521
ÖK 083524253515
ÖK 093525425341
ÖK 103152425351
ÖK 115342153214
Ara Toplam36373237274240343429
Katkı3333244333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1KAMURAN ŞİMŞEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 336 Dersin Adı:  OSMANLI TARİH YAZICILIĞI - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KAMURAN ŞİMŞEK E-Mail:  ksimsek@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3509,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : 1600-1900 Osmanlı tarihyazıcılığının meselelerini kavratmak
İçerik : 1600-1900 Osmanlı tarihyazıcılığının temel kişileri ve meseleleri
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 XVII. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri
2 Katip Çelebi Hayatı ve Eserleri
3 Solakzade Mehmed Hemdemi
4 Müneccimbaşı Ahmet Dede
5 Silahtar Fındıklılı Mehmed
6 XVIII. Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliği, Vakanüvislik Kurumu
7 XVIII. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri
8 Mustafa Naimâ Efendi, Mehmed Raşid Efendi, İsmail Asım Efendi
9 Ara Sınav
10 Mehmed Subhi Efendi, Süleyman İzzi Efendi, Tarih-i İzzi
11 XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri
12 Ahmed Asım Efendi, Şanizade Mehmed Ataullah Efendi, Mehmed Esad Efendi
13 Ahmed Cevdet Paşa (1855-1866)
14 Ahmed Lütfi Efendi (1866-1907), Abdurrahman Şeref Efendi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Necdet Öztürk, Murat Yıldız, Osmanlı Tarihçileri Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri M. Orhan Bayrak, Osmanlı Tarih Yazarları Orhan Şaik Gökyay, Katip Çelebi ve Hayatı Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları