DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 319TÜRK EĞİTİM TARİHİ2 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türklerin İslâmı kabullerinden önce ve sonrası eğitim alanında ulaştıkları ortam ile yenileşme hareketleri sırasında eğitim kurumlarının şekillenmesi, yabancıların ve azınlıkların eğitimi ile misyoner çalışmalarının eğitime etkileri, Tevhid-i Tedrisat öncesi Türk eğitiminin boyutları kavratılacaktır.
Ders İçeriği Türkler’in İslamı kabulünden önce eğitimlerinin genel özellikleri.Türk-İslam düşünürlerinin eğitim anlayışı ve Türk toplumuna etkileri. Selçuklular’da ve Osmanlılar’da eğitim hareketleri.Osmanlı eğitim sisteminde yenileşme çalışmaları.Tevhid-î Tedrisat ve Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim konusuna değinilmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İslamiyet öncesi Türklerde eğitim
2İlk Türk-İslam Devletleri'nde eğitim
3İlk Türk-İslam eserleri
4Selçuklular ve Anadolu Beylikleri'nde eğitim
5Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde eğitim
6Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında yapılan ıslahatlar
7Tanzimat dönemi eğitim alanında yapılan yenilikler
8Meşrutiyet dönemi eğitim alanında yapılan yenilikler
9Ottoman Intellectual life and education.
10Mütareke ve Milli Mücadele dönemi eğitim
11Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim
12Atatürk'ün eğitim anlayışı
13Atatürk sonrası dönemin eğitim anlayışı

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014352351234
ÖK 023521423535
ÖK 031555425353
ÖK 045425354253
ÖK 053524253524
ÖK 062555414134
ÖK 075342142354
ÖK 084532123542
ÖK 093524125412
ÖK 105321423524
ÖK 111234532142
ÖK 123524125235
ÖK 132531254231
Ara Toplam41554040354044404343
Katkı3433333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1YUSUF ZİYA BİLDİRİCİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 319 Dersin Adı:  TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT YUSUF ZİYA BİLDİRİCİ E-Mail:  yziya@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3636, 296 3636,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Türklerin İslâmı kabullerinden önce ve sonrası eğitim alanında ulaştıkları ortam ile yenileşme hareketleri sırasında eğitim kurumlarının şekillenmesi, yabancıların ve azınlıkların eğitimi ile misyoner çalışmalarının eğitime etkileri, Tevhid-i Tedrisat öncesi Türk eğitiminin boyutları kavratılacaktır.
İçerik : Türkler’in İslamı kabulünden önce eğitimlerinin genel özellikleri.Türk-İslam düşünürlerinin eğitim anlayışı ve Türk toplumuna etkileri. Selçuklular’da ve Osmanlılar’da eğitim hareketleri.Osmanlı eğitim sisteminde yenileşme çalışmaları.Tevhid-î Tedrisat ve Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim konusuna değinilmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türklerin Müslüman olmalarından önceki eğitimlerinin özellikleri.
2 İç Asya Türkleri Selçuklular ve Anadolu Selçukluları’nda eğitim.
3 Osmanlılarda özgün, yaygın eğitim ile azınlık ve yabancıların eğitimi.
4 Hacı Bayram Veli, Koçi Bey ve matbaanın Türk eğitim tarihindeki yeri.
5 Osmanlı Dönemi eğitimde ilk yenileşme hareketleri.
6 Tanzimat Dönemi ilk, orta ve yüksek eğitimde gelişmeler.
7 Dönemin aydınları, Usulü Cedid ve öğretim araç-gereçlerinde gelişme.
8 Mutlakiyet Dönemi ilk, orta ve yüksek eğitimde gelişmeler.
9 Dönemin aydınlarının eğitime katkıları.
10 II. Meşrutiyet Dönemi Türklerde, azınlık ve yabancı okullarda eğitim.
11 Sınav-klasik
12 Dönemin aydınlarının eğitime katkıları.
13 1922 Maarif Kongresi.
14 Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim hareketleri.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Osman ERGİN, Türk Maarif Tarihi I-II-III, Mustafa ERGUN, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Hasan CİCİOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti'nde İlk ve Orta Eğitim, H.Ali KOÇER, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Osman ERGİN, Türk Maarif Tarihi I-II-III, Mustafa ERGUN, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Hasan CİCİOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti'nde İlk ve Orta Eğitim, H.Ali KOÇER, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları