DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 315SURİYEDE TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ2 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Suriye’de kurulan Türk devletlerinin Türk ve Dünya tarihindeki siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan yeri ve önemini anlatmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Suriye’ye ilk Türk akınları fetihleri, Yabgulu Türkmen beyliği, Suriye Selçuklu Devleti, Halep ve Dımaşk meliklerinin Büyük Selçuklu devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Fatımi Devleti ve Haçlılarla ilişkileri.Atabeylikler Dönemi, Tuğtekin Oğulları ve Zengiler, İç ve dış siyasetleri anlatılmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Suriye’ye Türkmenlerin göçü ve iskânını öğrenir
2Yabgulu Türkmen Beyliği’nin kuruluşunda coğrafi şartların etkisi ve Suriye’de bu dönemdeki siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı öğrenir
3Büyük Selçuklu Devleti ‘ne bağlı Türkmen Beylerinin ve emirlerindeki Türklerin bölgedeki Araplar ve diğer topluluklar ile devletlerarasındaki nüfuz mücadelelerinde ki etkilerini inceler
4Orta doğu da Haçlı seferleri ve faaliyetlerini öğrenir, bölgedeki sonuçlarını inceler.
5Ortaçağ İslam dünyasındaki felsefe ve fikir hareketlerini öğrenir
6Suriye Selçuklu Devleti’nin siyasi tarihini öğrenir ve değerlendirir
7Atabeylik müessesesini inceler, Tuğtekioğulları(Dımaşk Atabeyliği) ve Zengiler (Atabeyliği) nin kuruluşunu sağlayan siyasi ve sosyo-ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
8Atabeyliklerin Mısır Fatımi Devleti ve haçlılarla ilişkileri ve sonuçlarını öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015545455555
ÖK 024455544354
ÖK 034544434554
ÖK 045453545445
ÖK 0543535445 4
ÖK 063455354545
ÖK 075544444554
ÖK 084444444444
Ara Toplam34343633343334363235
Katkı4454444544

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz1ZÜLAL KELEŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 315 Dersin Adı:  SURİYEDE TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ZÜLAL KELEŞ E-Mail:  zkeles@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3635,
Ders Yeri FEF B0112,
Amaç : Suriye’de kurulan Türk devletlerinin Türk ve Dünya tarihindeki siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan yeri ve önemini anlatmak amaçlanmaktadır.
İçerik : Suriye’ye ilk Türk akınları fetihleri, Yabgulu Türkmen beyliği, Suriye Selçuklu Devleti, Halep ve Dımaşk meliklerinin Büyük Selçuklu devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Fatımi Devleti ve Haçlılarla ilişkileri.Atabeylikler Dönemi, Tuğtekin Oğulları ve Zengiler, İç ve dış siyasetleri anlatılmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Büyük Selçuklu Devleti’nin Suriye ve Mısır siyaseti, Suriye’ye ilk Türk göçleri, Bölgedeki siyasî teşekküllerle ilişkileri
2 Hanoglu Harun ve emrindeki Türkmenlerin faaliyetleri, Emir Afşin, Sanduk Bey, Filistin’de Türkmen Beyliği(Yabgulu Türkmen Beyliği) nin kuruluşu ve Kurlu Bey’in faaliyetleri
3 Emir Atsız’ın faaliyetleri ve bölge siyasetindeki rolü Beyliğin gelişmesi
4 Tutuş ‘un Kuzey Suriye harekâtı, Halep kuşatmaları, Atsız’ı bertaraf ederek Suriye Selçuklularının başına geçmesi, Bölge siyasetindeki yeri,
5 Tutuş dönemi Anadolu Selçukluları ve Büyük Selçuklu Mısır Fatimi Devleti ile ilişkiler.
6 Tutuşun Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme mücadelesi. Kuzey Suriye, Irak ve Doğu Anadolu hâkimiyeti, Rey Savaşı ve ölümü
7 Tutuş’un ölümünden sonra Devletin iç bünyesinde yaşanan siyasi çekişmeler, iki meliklik haline gelişi, Bölgede sosyal ve ekonomik durum.
8 Halep Selçuklu Melikliğinin Fatimiler ve Haçlılarla ilişkileri. Dımaşk(Şam) Melikliği’ni Halep’e bağlama çabası
9 Rıdvan’ın Ölümü ve sonra yaşanan iç ve dış problemler ve Halep Melikliği’nin sona ermesi
10 Şam Meliki Dukak, Haçlılarla mücadele, Cebele, Rahbe ve Humus’un alınması
11 Ara sınav
12 Atabeylik dönemi Dımaşk Atabeyliği (Tuğtekinoğulları) Haçlılarla mücadele, iç siyaset meseleleri, Batınilerle mücadele
13 Musul ve Halep Atabeyi Nurettin Mahmut Zenginin Suriye’nin Tamamına hakim olma Mücadelesi Tuğtekin oğullarının yıkılışı
14 Zengilerin Hâkimiyetinde Suriye’de Türklerin faaliyetleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
SEVİM,Ali, Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti,C.I-IITürkçe
SEVİM,Ali, Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti,C.I-IITürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları