DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 301OSMANLI DİPLOMATİKASI - I2 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Osmanlı arşiv vesikalarının değerlendirmesini yapabilecek seviyede Osmanlı Diplomatikası’nı öğretmek
Ders İçeriği Osmanlı devrinde kullanılan yazışma dili o zamanın belgelerini teşkil eden ferman, berat, buyruldu, istida, tahrir, telhis ve benzeri belge örnekleri esas alınarak incelenecek ve arşivlerden seçilen belge örnekleri okunacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı devrinde kullanılan yazı türleri tanıtılır
2Osmanlı belge türleri öğretilir
3Osmanlı yazışma usulleri tanıtılır.
4Ferman örnekleri okutulur
5Berât örnekleri okutulur.
6Nâme-i hümayun örnekleri okutulur.
7Tahvil ve Rüus örnekleri okutulur
8Buyruldu örnekleri okutulur.
9İstida, tahrir örnekleri okutulur.
10Arz ve mazbata örnekleri okutulur.
11Telhis örnekleri okutulur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014352112542
ÖK 021523541315
ÖK 031354213512
ÖK 041532412352
ÖK 053154233542
ÖK 063215421354
ÖK 072543124315
ÖK 085123452135
ÖK 093512421351
ÖK 102135425134
ÖK 114235124325
Ara Toplam29333438322528353437
Katkı3333323333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Güz1YASEMİN BEYAZIT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 301 Dersin Adı:  OSMANLI DİPLOMATİKASI - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YASEMİN BEYAZIT E-Mail:  ybeyazit@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3740,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : Osmanlı arşiv vesikalarının değerlendirmesini yapabilecek seviyede Osmanlı Diplomatikası’nı öğretmek
İçerik : Osmanlı devrinde kullanılan yazışma dili o zamanın belgelerini teşkil eden ferman, berat, buyruldu, istida, tahrir, telhis ve benzeri belge örnekleri esas alınarak incelenecek ve arşivlerden seçilen belge örnekleri okunacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Osmanlı devrinde kullanılan yazı türleri tanıtılır
2 Osmanlı belge türleri öğretilir
3 Osmanlı yazışma usulleri tanıtılır
4 Ferman örnekleri okutulur
5 Ferman örnekleri okutulur
6 Berât örnekleri okutulur
7 Berât örnekleri okutulur
8 Vize
9 Nâme-i hümayun örnekleri okutulur.
10 Tahvil ve Rüus örnekleri okutulur
11 Buyruldu örnekleri okutulur.
12 İstida, tahrir örnekleri okutulur
13 Arz ve mazbata örnekleri okutulur.
14 Telhis örnekleri okutulur.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya GirişTürkçe
Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri 1-2Türkçe
Yılmaz Kurt, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı DiplomatikasıTürkçe
Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin DiliTürkçe
Jan Reychman, Osmanlı-Türk Diplomatikası El KitabıTürkçe
Yılmaz Kurt, Osmanlı Türkçesine GirişTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU