DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 238DÜNYA UYGARLIKLARI TARİHİ2 + 03. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Uygarlık kavramını tanımlamak. uygarlığı oluşturan maddi ve manevi kültür unsurlarını anlatmak. Dünya uygalıklarını krnolijik bir sıra dahilinde anlatmak. Mukayeseli uygarlık tarihini vermek. uygarlıkların benzer ve farklı yönlerini tartışmak.
Ders İçeriği Uygarlık ndeir?Maddi ve manevi kültür unsurları. Dünya üzerinde yaşamış uygarlıklar. Asya uygarlıkları.Avrupa uygarlıkları. Amerika uygarlıkları. Mukayeseli uygarlık tarihi. Uygarlıkların benzer ve farklı yönleri. Eski ve Ortaçağ uygarlıklarının modern dünya uygarlığına etkileri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uygarlık kavramının kapsamı konusunda bilgi edinir
2Dünya uygarlıklarının kültürel sentezini yapar.
3Bilimsel çalışmaların ilk denemeleri konusunda bilgi edinir
4İlk yazı sistemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5İlk takvim sistemi konusunda beceri kazanır.
6Ulusal,uluslararası ticari faaliyetler hakkında bilgi kazanır.
7İlk felsefi ve bilimsel düşüncenin doğuşunu öğrenir.
8Toplumlar arası bilimsel etkileşim konusunda bilgi kazanır.
9Modern bilimin oluşması hakkında bilgi edinir.
10Hukuk kavramının oluşumu ve modern hukukun doğuşunu öğrenir.
11Toplumlar arası her türlü etkileşimin sentezini yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013524125235
ÖK 021235352414
ÖK 03425352415 
ÖK 045321425341
ÖK 054523142535
ÖK 065423512434
ÖK 074521423521
ÖK 082514253514
ÖK 095321412534
ÖK 101235234125
ÖK 112514235235
Ara Toplam36412534333037373038
Katkı3423333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11313
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2016-2017 Güz1HANIM HANDE DUYMUŞ FLORIOTI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 238 Dersin Adı:  DÜNYA UYGARLIKLARI TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2016-2017 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT HANIM HANDE DUYMUŞ FLORIOTI E-Mail:  hhduymus@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3638,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Uygarlık kavramını tanımlamak. uygarlığı oluşturan maddi ve manevi kültür unsurlarını anlatmak. Dünya uygalıklarını krnolijik bir sıra dahilinde anlatmak. Mukayeseli uygarlık tarihini vermek. uygarlıkların benzer ve farklı yönlerini tartışmak.
İçerik : Uygarlık ndeir?Maddi ve manevi kültür unsurları. Dünya üzerinde yaşamış uygarlıklar. Asya uygarlıkları.Avrupa uygarlıkları. Amerika uygarlıkları. Mukayeseli uygarlık tarihi. Uygarlıkların benzer ve farklı yönleri. Eski ve Ortaçağ uygarlıklarının modern dünya uygarlığına etkileri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş ve Temel Kaynaklar
2 Uygarlığın Doğuşu ve Mezopotamya
3 Sumerliler ve Uygarlığa Katkıları
4 Asur ve Babil Uygarlıkları
5 Eski Anadolu Uygarlıkları
6 Asur Ticaret Kolonileri Çağı
7 M.Ö.II.Binyıl'da Anadolu
8 Hititler Dönemi
9 Ara Sınav
10 Eski Mısır Uygarlığı
11 Eski İran Uygarlığı
12 Eski Yunan'da Gündelik Yaşam
13 Eski Roma'da Gündelik Yaşam
14 Eski Amerika Kültürleri'nde Gündelik Yaşam
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Amélie Kuhrt, Eskiçağ’da Yakındoğu (M.Ö.3000-330), Çev.Dilek Şendil, C.2, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.,İstanbul 2007.Türkçe
Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yay., İstanbul 1995. Türkçe
Jean Bottero, Mezopotamya, Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev.M.Emin Özcan-Ayten Er, Dost Kitabevi Yay., Ankara 2003.Türkçe
V.Diakov-S.Kovalev, İlkçağ Tarihi, Cilt 1, Çev. Özdemir İnce, Yordam Yay., İstanbul 2008.Türkçe
Afet İnan, Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, TTK Yay., 3. Basım. Ankara 1992.Türkçe
Amélie Kuhrt, Eskiçağ’da Yakındoğu (M.Ö.3000-330), Çev.Dilek Şendil, C.2, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.,İstanbul 2007.Türkçe
Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yay., İstanbul 1995. Türkçe
Jean Bottero, Mezopotamya, Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev.M.Emin Özcan-Ayten Er, Dost Kitabevi Yay., Ankara 2003.Türkçe
V.Diakov-S.Kovalev, İlkçağ Tarihi, Cilt 1, Çev. Özdemir İnce, Yordam Yay., İstanbul 2008.Türkçe
Afet İnan, Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, TTK Yay., 3. Basım. Ankara 1992.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları