DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 219TÜRK KÜLTÜR TARİHİ2 + 03. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dil, tarih, din, sanat, musiki, örf ve adetler, hal ve tavırlar gibi özellikleri başta olmak üzere Türk kültürünün bütün yönleri ile verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Kültürün tanımı, Türk Kültürü’nü oluşturan temel unsurlar, Türk Kültürü’nün genel özellikleri, Türk Kültürü’nün ilk çağları, Orhun Abideleri, Türkler’de dil ve yazı, bilim ve din, Türk sanatı, şehircilik anlatılarak, cumhuriyet ve kültür olguları bir bütünlük içerisinde anlatılmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kültür ve medeniyet kavramları
2Medeniyetlerin ortaya çıkışları hakkında görüşler
3Medeniyet çeşitleri ve hayat tarzı- coğrafya ilişkisi
4Bozkır kültürünün esasları
5Eski Türk cemiyetinde sosyal yapı
6Türk hâkimiyet anlayışı ve tahtta veraset usulü
7Türk ilinde (devletinde) teşkilat
8Eski Türklerde din anlayışı ve Türklerin dinî tarihi
9Türk cemiyetinde iktisadi hayat
10Türklerde san’at ve müzik
11Eski Türklerde zaman kavramı ve takvim

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015342123541
ÖK 023412353214
ÖK 032351241234
ÖK 041352341235
ÖK 052352341523
ÖK 064545325341
ÖK 075341242352
ÖK 083152341523
ÖK 092534125413
ÖK 103523412514
ÖK 111425352145
Ara Toplam31394029283726373035
Katkı3443332333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11313
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1SEZEN KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 219 Dersin Adı:  TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEZEN KARABULUT E-Mail:  skarabulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3571,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : Dil, tarih, din, sanat, musiki, örf ve adetler, hal ve tavırlar gibi özellikleri başta olmak üzere Türk kültürünün bütün yönleri ile verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik : Kültürün tanımı, Türk Kültürü’nü oluşturan temel unsurlar, Türk Kültürü’nün genel özellikleri, Türk Kültürü’nün ilk çağları, Orhun Abideleri, Türkler’de dil ve yazı, bilim ve din, Türk sanatı, şehircilik anlatılarak, cumhuriyet ve kültür olguları bir bütünlük içerisinde anlatılmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 "Türk" adı, Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları
2 Türk Devletleri Tarihi (Hun, Tabgaç, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Oğuzlar vs)
3 Kültür Kavramı
4 Türklerin Kültürel Yaşamı
5 Türklerde "Bozkır" Kültürü ve Sosyal Yapı
6 Hükümdarlık Anlayışı, "Kut" ve Cihan Hakimiyeti Ülküsü
7 Türk Teşkilat Yapısı
8 Edebi Kültür ve Sanat (Destanlar, Efsaneler, Yazı, Eğitim ve Müzik)
9 Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Kültürel Etkileşim
10 Türk-İslam Devresinde Türk Kültürü
11 Hükümranlık, Teşkilat ve Dini Hayat
12 Türklerde Felsefe ve İlim
13 Güzel Sanatlar ve İmar Faaliyetleri
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul 1997Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları