DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 203DOĞU AVR.TÜRK DEVL.TAR.2 + 03. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Avrasya ve Doğu Avrupa coğrafyasına Türk kökenli toplumların nasıl geldiğini ve söz konusu coğrafyada ne tür siyasal ve kültürel ilişkiler kurduklarını ana hatlarıyla tanıtmak.
Ders İçeriği M.S. IV. Yüzyılda Hunların Karadeniz’in kuzeyinde ortaya çıkışlarından, Avarların ve Bulgarların etkin faktör oldukları VI-VIII yy’lar arasında Doğu Avrupa tarihinin önemli parçası olan Türk kökenli kavimlerin tarihleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilgi ve yeterliliklerin üzerine İnsan Hakları Tarihi dersine ait yeni bilgi, kavramlar kazanma ve buna bağlı olarak bilgi ve kavramlar arası ilişkileri algılayabilme becerisi kazanma.
2Öğrenim süresi boyunca bilgilerin kaynağına ulaşabilme, kaynaklardan bilimsel ölçütler çerçevesinde yararlanabilme ve analiz edebilme becerisi kazanma
3Öğrenim süresi boyunca İnsan Hakları Tarihi dersinde verilen bilgileri, bilgi ve düşünce dünyasında analiz edebilme, eleştirebilme, yorumlayabilme becerisi kazanma.
4Bilimsel yöntemlerle çalışabilme, bilimsel bilgi (makale, bildiri, köşe yazısı vb.) üretebilme becerisi kazanma.
5Yetenek ve ilgisini daha yakından fark edip öğrenim süresi boyunca yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme; ileriye yönelik (Yüksek Lisans çalışmaları vb.) hedeflerini belirleyebilme beceri ve birikimi kazanma.
6İnsan Hakları Tarihi dersi verilerine farklı disiplinler arasındaki benzer ve farklı yönleri ile kavrama, ilişkilendirme ve bütüncül bakabilme becerisi kazanma.
7Öğrendiklerini hayatı anlama, hayata taşıyıp uygulayabilme, daha sonra evrensel düzeyde öğrendiklerini güven içinde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme; bilgilerini yeterli düzeye çıkarıp güzel kullanabilme ve yansıtabilme yeteneğini geliştirme becerisi kazanma.
8Hayat boyu öğrenme anlayışını benimseyerek İnsan Hakları Tarihi alanında ortaya çıkan yeni bilgi, konu ve araştırma yöntemlerini takip edebilme, kendisini geliştirebilme donanımı kazanma.
9Bilgilerini paylaşmada bireysel farklılıklarını, kazanımlarını (bilgi düzeylerini) ve konunun özelliklerini dikkate alarak uygun paylaşabilme becerisi kazanma.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014235235235
ÖK 021253525142
ÖK 035235235412
ÖK 043525412351
ÖK 052145235235
ÖK 064125353525
ÖK 073541252354
ÖK 083541252354
ÖK 094521523512
Ara Toplam29282931272932282930
Katkı3333334333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11313
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1KHALIDA DEVRISHEVA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 203 Dersin Adı:  DOĞU AVR.TÜRK DEVL.TAR.
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KHALIDA DEVRISHEVA E-Mail:  İç Hat:  296 3987,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Avrasya ve Doğu Avrupa coğrafyasına Türk kökenli toplumların nasıl geldiğini ve söz konusu coğrafyada ne tür siyasal ve kültürel ilişkiler kurduklarını ana hatlarıyla tanıtmak.
İçerik : M.S. IV. Yüzyılda Hunların Karadeniz’in kuzeyinde ortaya çıkışlarından, Avarların ve Bulgarların etkin faktör oldukları VI-VIII yy’lar arasında Doğu Avrupa tarihinin önemli parçası olan Türk kökenli kavimlerin tarihleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Göç olgusu, Asya’dan Avrupa’ya Türk göçleri, Bu göçlerin sosyal, siyasi ve kültürel sonuçlarının tartışılması, Doğu Avrupa Coğrafyası
2 4. ve 5. yüzyılda Avrupa’da siyasi ve sosyal yapı, Türk göçlerinin Avrupa’ya etkileri
3 Avrupa Hun Devleti, Uldız ve Rua Döneminde Avrupa Hunları
4 Attila döneminde Avrupa Hun Devleti, Attila’nın Doğu Roma ve Batı Roma ile İlişkileri, Balkan Seferleri, Margos ve Anatolios Anlaşmaları
5 Attila’nın Roma Seferi ve sonuçları
6 Attila’nın Avrupa kavimleri üzerinde bıraktığı etkiler, Avrupa’da Attila ve Hun İmajı
7 Sabar Devleti
8 Ara Sınavı
9 Avar Devleti, Avarların İstanbul kuşatmaları
10 Hazar Devleti’nin siyasi münasebetleri
11 Hazar Devleti’nde ticaret ve din
12 Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar
13 Bulgarlar, Tuna Bulgar Devleti, Volga Bulgar Devleti
14 Doğu Avrupa Coğrafyasındaki Türk Kavimlerinin Etkileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU