DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 444OSMANLI TARİHİ - VI2 + 08. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda değişim ve dönüşüm, Göç hareketleri ve sonuçları, Basın ve kamuoyu, Meşrutiyet ve millet kavramı, Parlamenter sistem ve gelişimi, Osmanlı devleti ve dünya siyaseti konularında değerlendirme ve tartışmalar yapmak bu dersin amacını oluşturur.
Ders İçeriği XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda değişim ve dönüşüm, Göç hareketleri ve sonuçları, Basın ve kamuoyu, Meşrutiyet ve millet kavramı, Parlamenter sistem ve gelişimi, Osmanlı devleti ve dünya siyaseti bu dersin içeriğini oluşturur.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda değişim ve dönüşümü tartışır
2Göç hareketleri ve sonuçlarını değerlendirir
3Basın ve kamuoyunun gelişimini değerlendirir
4Eğitim reformlarının önemini kavrar
5Meşrutiyet ve millet kavramlerı arasındaki ilişkiyi değerlendirir
6Parlamenter sistemin gelişimi değerlendirir
7Osmanlı devleti için dünya siyasetinin önemini tartışır
8XIX. Yüzyılda Osmanlı devleti ile Türk dünyası arasındaki ilişkileri kavrar
9XIX. yüzyılda Osmanlı devleti ve İslam dünyası arasındaki ilişkileri kavrar
10II. Abdulhamit'in Afrika siyasetini değerlendirir
11İslamcılık ve Türkçülüğün doğuşunu değerlendirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014125321425
ÖK 021235412534
ÖK 032142535124
ÖK 042145252142
ÖK 055123542341
ÖK 063521412531
ÖK 071534252341
ÖK 085423152341
ÖK 095423512423
ÖK 105412325142
ÖK 115423152413
Ara Toplam38322736353427343327
Katkı3323332332

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1YASEMİN AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 444 Dersin Adı:  OSMANLI TARİHİ - VI
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YASEMİN AVCI E-Mail:  yavci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3640,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda değişim ve dönüşüm, Göç hareketleri ve sonuçları, Basın ve kamuoyu, Meşrutiyet ve millet kavramı, Parlamenter sistem ve gelişimi, Osmanlı devleti ve dünya siyaseti konularında değerlendirme ve tartışmalar yapmak bu dersin amacını oluşturur.
İçerik : XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda değişim ve dönüşüm, Göç hareketleri ve sonuçları, Basın ve kamuoyu, Meşrutiyet ve millet kavramı, Parlamenter sistem ve gelişimi, Osmanlı devleti ve dünya siyaseti bu dersin içeriğini oluşturur.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda değişim ve dönüşüm
2 Göç hareketleri ve sonuçları
3 Basın ve kamuoyu
4 Meşrutiyet ve millet kavramı
5 Parlamenter sistem ve gelişimi
6 Osmanlı devleti ve dünya siyaseti
7 XIX. yüzyılda Osmanlı devlet ve İslam dünyası
8 II. Abdulhamit ve Afrika siyaseti
9 Vize Sınavı
10 İslamcılık ve Türkçülüğün doğuşu
11 II. Abdülhamit dönemi reformları
12 Balkanlardaki siyasi gelişmeler
13 Arap vilayetlerindeki siyasi gelişmeler
14 Genel Tekrar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
AKYILDIZ, Ali, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İstanbul, 2004. Türkçe
AKYILMAZ, Gül, “Islahat Fermanı’nı Hazırlayan Sebepler ve Islahat Fermanı”, S.Ü. H. F. D. Prof. Dr. Coşkun Üçok’a Armağan, Konya, 1989. Türkçe
ALKAN, Mehmet. Ö. (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt:I, Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001 Türkçe
ANDIÇ, Fuat ve ANDIÇ, Süphan, Kırım Savaşı, Âli Paşa ve Paris Antlaşması, İstanbul, Eren Yayınları, 2002. Türkçe
ARIKAN, Zeki, “Tanzimat ve Kamuoyu (Efkarıumumiye)”, Tanzi¬mat’ın 150. Yıldönümü Sempozyumu, İzmir, 1992, ss. 33-46. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları