DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 431TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - I2 + 07. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş koşulları, cumhuriyetin ilk yıllarında karşı karşıya kalınan problemler, siyasi ve sosyal akımların anlatılması hedeflenmektedir. .
Ders İçeriği Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Osmanlı devletinde yenileşme hareketleri, II. Meşrutiyet öncesi dönemde siyasi ve anayasal gelişmeler, İttihat ve Terakki dönemi siyasi ve fikri hayatı, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı, Büyük Millet Meclisi, İlk Anayasalar.Cumhuriyet ve Atatürk Dönemi’nde sosyal ve siyasi çağdaşlaşma çabaları anlatılmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Demokrasi kavramı, Klasik ve Marksist Demokrasinin özelliklerini birlikte düşünme bilgisini kazanma
2Sened-i İttifak gelişmeleri ve Tanzimat Fermanının ilan süreci, Tanzimat Döneminde Osmanlı aydınları ve demokrasi arayışlarını anlayabilme ve bütüncül bakabilme becerisi kazanma
3I. Meşrutiyetin İlanı ve 1876 Anayasasını birlikte anlama ve analiz etme becerisi kazanma
4II. Abdülhamit ve I. Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını anlayabilme ve eleştirel bakabilme becerisi kazanma
5Jön Türkler, İttihat ve Terakki’nin kuruluşu, II. Abdülhamit’e karşı politik eylemlere bütüncül bakabilme ve birlikte düşünme yeteneği kazanma
6Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve II. Meşrutiyetin İlanı gelişmelerine bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
7II. Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve 31 Mart Olayı gelişmeleri ile II.Meşrutiyet sonrası Osmanlı Hükümetlerinin faaliyetlerini birlikte anlama ve değerlendirme becerisi kazanma
8Bab-Ali Baskını, I. Dünya Savaşı Dönemi ve İttihat ve Terakki’nin sonu bilgilerine ulaşabilme ve eleştirel bakabilme becerisi kazanma
10Milli Mücadele döneminde siyasi örgütlenmelerine, toplumsal bilincin zulme karşı koyma bilincine erişmesine İzmir’in işgali ve işgallere karşı fiili direnişe düşünme ve analiz etme duygusunu kazanma
11Erzurum ve Sivas Kongreleri ve 1919 Meclis-i Mebusan çalışmalarına bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
12TBMM’nin kuruluşu ve TBMM’nin yapısını farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna ulaşabilme zevkini kazanma
131921 Teşkilat-ı Esasiye Anayasasının kabulü, Tekalif-i Milliye Emirleri birlikte anlama ve değerlendirme becerisi kazanma
14Lozan ve Cumhuriyetin ilanı sürecinde yaşanan gelişmelere bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
9Arasınav

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013333333333
ÖK 023322114431
ÖK 034433335553
ÖK 042244443334
ÖK 054455552225
ÖK 063355554445
ÖK 075455553325
ÖK 085555554325
ÖK 094444444444
ÖK 105555555555
ÖK 115555555555
ÖK 125555555555
ÖK 135555555555
ÖK 145555555555
Ara Toplam58576161606057565360
Katkı4444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ERCAN HAYTOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 431 Dersin Adı:  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ERCAN HAYTOĞLU E-Mail:  ehayt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634, 296 3634,
Ders Yeri FEF A0211,
Amaç : Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş koşulları, cumhuriyetin ilk yıllarında karşı karşıya kalınan problemler, siyasi ve sosyal akımların anlatılması hedeflenmektedir. .
İçerik : Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Osmanlı devletinde yenileşme hareketleri, II. Meşrutiyet öncesi dönemde siyasi ve anayasal gelişmeler, İttihat ve Terakki dönemi siyasi ve fikri hayatı, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı, Büyük Millet Meclisi, İlk Anayasalar.Cumhuriyet ve Atatürk Dönemi’nde sosyal ve siyasi çağdaşlaşma çabaları anlatılmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Demokrasi kavramı, Klasik ve Marksist Demokrasinin özellikleri.
2 Sened-i İttifak gelişmeleri ve Tanzimat Fermanının ilan süreci, Tanzimat Döneminde Osmanlı aydınları ve demokrasi arayışları.
3 I. Meşrutiyetin İlanı ve 1876 Anayasası.
4 II. Abdülhamit ve I. Meclis-i Mebusan’ın çalışmaları.
5 Jöntürkler, İtihat ve Terakki’nin kuruluşu, II. Abdülhamit’e karşı politik eylemler.
6 Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve II. Meşrutiyetin İlanı gelişmeleri.
7 II. Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve 31 Mart Olayı gelişmeleri, II.Meşrutiyet sonrası Osmanlı Hükümetleri.
8 Vize Sınavı.
9 Bab-Ali Baskını, I. Dünya Savaşı Dönemi ve İttihat ve Terakki’nin sonu.
10 Milli Mücadele döneminde siyasi örgütlenmeler. Toplumsal bilincin zulme karşı koyma bilincine erişmesi. İzmir’in işgali ve işgallere karşı fiili direniş.
11 Erzurum ve Sivas Kongreleri ve 1919 Meclis-i Mebusan çalışmaları.
12 TBMM’nin kuruluşu ve TBMM’nin yapısı.
13 1921 Teşkilat-ı Esasiye Anayasasının kabulü, Tekalif-i Milliye Emirleri.
14 Lozan ve Cumhuriyetin ilanı sürecinde yaşanan gelişmeler.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.Türkçe
Cemal Acar, Soğuk Savaş Dönemi Süper Güçlerin Hakimiyet Kavgası, Ankara,1995Türkçe
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi -Aşırılıklar Çağı- 1914-1991, 2006; Türkçe
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 1995. Türkçe
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1915-1995, 1996. Türkçe
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, 1973. Türkçe
Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara,1986Türkçe
Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), 2002. Türkçe
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 1998. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU