DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 348OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - II2 + 06. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Osmanlı Devleti'nin müesseseleri ve bu müesseselerin yapıları hakkında bilgi vermektir.
Ders İçeriği Osmanlı merkez teşkilatı ve kurumları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı timar sistemi çerçevesinde arazi meselesinin öğretilmesi
2Osmanlı Devleti’nde Arazinin tasarrufunun hukuki çerçevesinin öğretilmesi
3Osmanlı Tahrir sisteminin öğretilmesi
4Osmanlı Vergi Düzeninin öğretilmesi
5Vergilendirme usulleri ve vergi çeşitlerinin öğretilmesi
6Osmanlı tımar sisteminin genel olarak öğretilmesi
7Dirlik çeşitlerinin öğretilmesi
8Beylerbeyi ve eyalet idaresinin öğretilmesi
9Sancak teşkilatı ve öğretilmesi
10Kazâ idaresi ve kadılar
11Vakıf müessesesi ve işleyişinin öğretilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013251235142
ÖK 025214252351
ÖK 033521423512
ÖK 043521425235
ÖK 053521523524
ÖK 065235235235
ÖK 074125235231
ÖK 083521235214
ÖK 093214523512
ÖK 102535231452
ÖK 111523523142
Ara Toplam35392531353040323230
Katkı3423334333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 348 Dersin Adı:  OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : Osmanlı Devleti'nin müesseseleri ve bu müesseselerin yapıları hakkında bilgi vermektir.
İçerik : Osmanlı merkez teşkilatı ve kurumları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI : Osmanlı Hanedenı ve Devletin Kuruluşu, Tahta Geçiş Sistemi, Padişah, Şehzadeler.
2 MERKEZ TEŞKİLATI : Saray ve Kul sistemi; Kölelik Müessesesi, Osmanlı Sarayı, Kul sistemi ve Enderûn, Harem, Kul Sistemi Hakkında Değerlendirme.
3 MERKEZ TEŞKİLATI : Birûn, Divân-ı Hümâyûn
4 MERKEZ TEŞKİLATI : Divân Bürokrasisi, Divân Kalemleri
5 ASKERİ TEŞKİLAT : Kapıkulu Ordusu; Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Kapıkulu Sipahileri, Diğer Askeri Sınıflar.
6 ASKERİ TEŞKİLAT : Eyalet Kuvvetleri; Yaya ve Müsellemler, Tımarlı Sipahiler, Akıncı Ocağı, Deliler, Kale Muhafızları,Yardımcı Kuvvetler.
7 ASKERİ TEŞKİLAT : XIX. Yüzyılda Osmanlı Ordusu, Donanma; Kaptan Paşa ve Kptan Paşa Eyaleti, Osmanlı Tersaneleri
8 MALİYE TEŞKİLATI : Defterdar ve Defterhane, Defterdar Kapısı
9 MALİYE TEŞKİLATI : Hazine, Bütçe, Defter-i Hakanî Eminliği, XIX Yüzyılda Maliye Teşkilatı.
10 Vize Sınavı
11 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Osmanlı Hukuku ve Tarihi Gelişimi, Adliye ve İlmiye Teşkilatı
12 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Medrese Teşkilatı.
13 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Osmanlı Medeniyetinin İçine Kapanması
14 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Klâsik Dönemde Islahat Çalışmaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İNALCIK, Halil , Osmanlı İmparatorluğu : Klasik Çağ 1300-1600, İstanbul 2009.Türkçe
_____________, Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993.Türkçe
KÖPRÜLÜ, M. Fuâd, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstanbul 1981.Türkçe
_____________, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, Ankara 1972.Türkçe
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara 1988.Türkçe
ORTAYLI, İlber, Türkiye İdare Tarihi, Ankara 1979.Türkçe
ÖZTUNA, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, 14 c., İstanbul 1978. Türkçe
PEIRCE, Leslie P., Harem-i Hümayun, Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, İstanbul 1996.Türkçe
ULUÇAY, M. Çağatay, Harem II, Ankara 1971.Türkçe
_____________, Padişahın Kadınları ve Kızları, Ankara 1980.Türkçe
UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1984.Türkçe
_____________, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara 1984.Türkçe
_____________, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1945.Türkçe
_____________, Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları, I-II, Ankara 1988.Türkçe
ÜNAL, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 2007.Türkçe
_____________, Osmanlı Devri Üzerine Makaleler Araştırmalar, Isparta 1999.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları