DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 347OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - I2 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Osmanlı Devleti’nin müesseseleri ve bu müesseselerin yapıları hakkında bilgi vermektir. .
Ders İçeriği Osmanlı merkez teşkilatı ve kurumları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Osmanlı Devlet Anlayışının kavranması
2Merkez Teşkilatından saray teşkilatının öğrenilmesi
3Merkez Teşkilatından hükûmet (Divân-ı hümayun) teşkilatının öğrenilmesi
4Merkez Teşkilatından Askerî teşkilatın öğretilmesi
5Merkez Teşkilatından Malî teşkilatın öğretilmesi
6Merkez Teşkilatından İlmiye ve Adliye teşkilatlarının öğretilmesi
7Merkez Teşkilatından medrese sisteminin işleyişinin öğretilmesi
8Merkez Teşkilatından Adlî sistemin işleyişinin öğretilmesi
9Klasik dönem ıslahat hareketlerinin genel özelliklerinin öğretilmesi
10Kuyucu Murad Paşa’nın ve Genç Osman’ın Islahat girişimi ve özelliklerinin öğretilmesi
11Koçi Bey Risalesi ve IV. Murad’ın Islahat hareketlerinin öğretilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014253542354
ÖK 023215424243
ÖK 035234124342
ÖK 045234235412
ÖK 051535452341
ÖK 065242423512
ÖK 073524252354
ÖK 085125124352
ÖK 095212421352
ÖK 105124235125
ÖK 114323543434
Ara Toplam45272841343435343931
Katkı4234333343

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 347 Dersin Adı:  OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0109,
Amaç : Osmanlı Devleti’nin müesseseleri ve bu müesseselerin yapıları hakkında bilgi vermektir. .
İçerik : Osmanlı merkez teşkilatı ve kurumları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI : Osmanlı Hanedenı ve Devletin Kuruluşu, Tahta Geçiş Sistemi, Padişah, Şehzadeler.
2 MERKEZ TEŞKİLATI : Saray ve Kul sistemi; Kölelik Müessesesi, Osmanlı Sarayı, Kul sistemi ve Enderûn, Harem, Kul Sistemi Hakkında Değerlendirme.
3 MERKEZ TEŞKİLATI : Birûn, Divân-ı Hümâyûn.
4 MERKEZ TEŞKİLATI : Divân Bürokrasisi, Divân Kalemleri
5 ASKERİ TEŞKİLAT : Kapıkulu Ordusu; Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Kapıkulu Sipahileri, Diğer Askeri Sınıflar.
6 ASKERİ TEŞKİLAT : Eyalet Kuvvetleri; Yaya ve Müsellemler, Tımarlı Sipahiler, Akıncı Ocağı, Deliler, Kale Muhafızları,Yardımcı Kuvvetler.
7 ASKERİ TEŞKİLAT : XIX. Yüzyılda Osmanlı Ordusu, Donanma; Kaptan Paşa ve Kptan Paşa Eyaleti, Osmanlı Tersaneleri.
8 Vize Sınavı
9 MALİYE TEŞKİLATI : Defterdar ve Defterhane, Defterdar Kapısı
10 MALİYE TEŞKİLATI : Hazine, Bütçe, Defter-i Hakanî Eminliği, XIX Yüzyılda Maliye Teşkilatı.
11 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Osmanlı Hukuku ve Tarihi Gelişimi, Adliye ve İlmiye Teşkilatı
12 OSMANLI İLMİYE VE ADLİYE TEŞKİLATI : Medrese Teşkilatı.
13 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Osmanlı Medeniyetinin İçine Kapanması.
14 OSMANLI KLÂSİK DEVRİ VE ISLAHÂT HAREKETLERİ (1453-1700) : Klâsik Dönemde Islahat Çalışmaları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları